Skutočná sloboda

Skutočná sloboda

moje myši a lienky
Prvým krokom k získaniu skutočnej slobody je schopnosť odlíšiť svoj strach od reálneho nebezpečenstva. Druhým potom uvedomenie rozdielu medzi slobodou, postavenou na zvnútornenom dodržiavaní pravidiel a anarchiou.   Ps: Len skutočne slobodný učiteľ dokáže v škole vytvárať podmienky k rozvoju a rastu skutočne slobodných žiakov... (viac…)
Čítať ďalej