CESTA TEPLA 2050 (metodika)

Ak máte radi projektové vyučovanie, ponúkam podrobne spracovanú metodiku na štvorhodinový cyklus zaujímavého projektu,  CESTA TEPLA 2050 a TEPLO A ODPAD (Inšpirované touto súťažou: https://skusenostvsmladost.sk/vyzvy/).

 

 

 

1.hodina (Stavba tímu)

Cieľ:

-Každý vie vytvoriť tím na základe očakávaného výstupu

-3 vytvorené tímy

Zmysel hodiny (prečo):

Nadobudnutie schopnosti realizovať projekt/nápad

Priebeh hodiny:

 • 5 min. Intro k projektu (predstavenie projektu a očakávaného výstupu učiteľom, viď príloha 3)
 • 5 min. individuálne úvahy o potrebných rolách (žiaci sa v lavici individuálne zamýšľajú a spisujú potrebné tímové roly)
 • 5 min. popis činnosti, potrebnej pri realizácii (pozdieľa učiteľ, viď príloha 1)
 • 5 min. skupinové úvahy o potrebných rolách (žiaci diskutujú, ako sedia pri stoloch)
 • 5 min sumár žiakmi vybrainstormovaných rôl (žiaci si navzájom prezentujú v kruhu)
 • 5 min.syntéza s rolami, ktoré vidí učiteľ, zadefinovanie finálnych rôl, ktoré bude potrebné obsadiť

Nám vyšli tieto roly:

 

 • 10 min. stavba tímov

Každý si napísal všetkých 5 pozícií na vlastný papier a ku každej dal smajlíka, podľa toho, či to chce (usmiaty), môže (rovné ústa), alebo nechce (zamračený) robiť. Hor sa na trh práce (koberec), kde si decká zostavili tímy tak, aby mali v každej pozícii niekoho „silného“, niekoho s usmiatym smajlíkom 🙂

 • 5 min. reflexia hodiny

REFLEXIA:

-Čo sme spravili ako prvý krok, ešte než sa človek pustí projektu?

-Na základe čoho vieme, aké roly budú potrebné v tíme?

-Čo by sa stalo, ak by sme začali rovno pracovať na videu bez toho, aby sme poznali potrebné roly a mali k nim určených „pracovníkov“?


Príloha 1

Popis potrebných činností:

-vyhľadať na nete všetky info, ako sa teplo dostáva z teplární do domácností

-posúdenie informácií a výber vhodných informácií

-spracovanie informácií do zrozumiteľného výstupu

-komunikácia s odborníkom z teplární, odkonzultovanie vlastných zistení s odborníkom, kladenie otázok, overenie zistení, porozumenie princípu dodávania tepla do domácností

-vymyslieť, ako odprezentovať výstup vo videu (scenár)

-odprezentovanie výstupu

-natočenie a spracovanie videa

-vymyslenie kreatívnych ciest, ako by sa mohlo teplo dostávať do domácností v roku 2050

 

Príloha 2

Roly podľa učiteľa:

-Pracovník s informáciami-zodpovedný za vyhľadávanie a výber info, ktoré budú použité

-Video pracovník-zodpovedný za scenár videa, technické spracovanie

-Konzultant-zodpovedný za odkonzultovanie zistených informácií z netu s odborníkom

-Prezentátor-zodpovedný za odprezentovanie získaných informácií

-Kreatívec-zodpovedný za vymýšľanie nápadov, ako by sa mohlo teplo šíriť v roku 2050

 

Príloha 3

ZADANIE VZDELÁVACEJ SÚŤAŽE

Viete ako sa teplo dostane do panelákov, nemocníc, škôl a úradov vo veľkých mestách? Ako v teplárni vzniká teplo a teplá voda? Poznáte pojem CZT? Že nie? Veľa ľudí to vníma jednoducho, že stačí otočiť ventilom na radiátore a je teplo alebo kohútikom a tečie teplá voda. V skutočnosti tomu, ale predchádza dlhá cesta. Pozývame vás, aby ste sa zapojili do našej súťaže a objasnili nám celý proces cesty tepla a zároveň navrhli, ako by sa mohlo teplo z teplárni dostávať ku vám domov v roku 2050.

Úlohou súťažného tímu je vytvoriť krátke edukačné video, v ktorom bude odprezentovaný projekt ako sa teplo dostáva z teplárni až k vám domov. Nepovinnou časťou projektu je prémiová otázka „Aká by mohla byť cesta tepla v roku 2050?“, za ktorú môže tím získať bonusové body.

 • Zistite, ako a kde sa teplo vyrába a akým spôsobom sa dostáva do domácností.
 • V edukačnom videu vysvetlite a popíšte celú cestu tepla pomocou kresby, modelov alebo prezentácie, podľa vlastného výberu.

VÝSTUP Z PROJEKTU

Krátke video (max. 5 minút) – predstavte svojim spolužiakom, ako sa vyrába teplo a ako sa dostane až k Vám? Prečo je CZT lepšie ako napríklad vlastná kotolňa? A zamysleli ste sa nad tým, ako to bude vyzerať v roku 2050?

Kritéria hodnotenia

 • Kreativitu, originalitu a nápaditosť riešenia
 • Pochopenie problematiky a zrozumiteľnosť
 • Spoluprácu a tímového ducha žiakov
 • Prezentáciu projektu
 • Prémiový bonus (teplo v roku 2050)

Ukážka výstupu z minulého roku: https://www.youtube.com/watch?v=EdyNloD2fuk 


2.hodina (prípravné práce)

Cieľ:

-Každý žiak vie dvoma vetami povedať, ako sa teplo dostáva z teplární do našich bytov a domov.

-Každý informátor má pripravené správne informácie do prezentácie.

-Každý konzultátor má odkonzultované informácie, zodpovedané prípadné otázky a vyjasnené nejasnosti

-Každý modelátor má model (nemusí byť úplne dokončený)

-Každý prezentátor má písomne pripravenú sprievodnú reč k modelu (max 5 min)

-Každý videotechnik vie točiť a strihať (bonusom je, že má už aj nájdenú hudbu

 

Zmysel hodiny (prečo):

Nadobudnutie schopnosti realizovať projekt/nápad

Priebeh hodiny:

-5 min. Intro k hodine (predstavenie čiastkových cieľov dnešnej hodiny)

-10 min. Všetky 3 tímy vyhľadávajú info o teple v materiáli (Príloha 1)

-5 min. Členovia tímov zdieľajú informátorovi, ako podľa nich prebieha výroba a distribúcia tepla. Na záver informátor spoločne s tímom vytvorí 2-3 vety, ako sa teplo dostáva z teplární do domácností. Informátor zapíše výsledok, aj prípadné otázky a odovzdá konzultátorovi.

-15 min. Každý robí na svojej role

-Všetci informátori sú ako pozorovatelia konzultátorov

-Každý konzultátor konzultuje informácie, prípadne kladie otázky a vyjasňuje si nejasnosti (s človekom z teplární)

-Každý modelátor pripravuje model (nemusí ho dokončiť)

-Každý prezentátor pripravuje písomne pripravenú sprievodnú reč k modelu (max 5 min)

-Každý videotechnik trénuje natáčanie, strihanie, robenie titulkov (bonusom je hľadanie hudby)

-10 min. reflexia zasiahnutia cieľa, feedback žiakom z pozorované

REFLEXIA:

-Každý žiak vie dvoma vetami povedať, ako sa teplo dostáva z teplární do našich bytov a domov.

-Každý informátor má pripravené správne informácie do prezentácie.

-Každý konzultátor má odkonzultované informácie, zodpovedané prípadné otázky a vyjasnené nejasnosti

-Každý modelátor má model (nemusí byť úplne dokončený)

-Každý prezentátor má písomne pripravenú sprievodnú reč k modelu (max 5 min)

-Každý videotechnik vie točiť a strihať (bonusom je, že má už aj nájdenú hudbu)

Príloha 1 (Pôvodne som myslel, že to decká budú vyhľadávať na nete, ale keď som skúšal vyhľadať ja, bolo to skoro nemožné, tak som v spolupráci s teplárňami vybral pár relevantných stránok a skopíroval z nich veci, ktoré by mohli byť nápomocné)


3.hodina (realizácia)

Cieľ:

-Každý tím (modelátor) má model (buď urobený, alebo nakreslený, alebo v tablete)

-Každý tím (prezentátor) má sprievodný komentár k prezentácii napísaný na papieri.

-Každý tím (videoman) má natočené video (ideálne aj strihnuté, ale ak aj nie, aspoň natočené)

 

Zmysel hodiny (prečo):

Nadobudnutie schopnosti finalizovať reálny výstup.

 

Roly a ich aktivita:

1/Informátor: Pomáha modelátorom a prezentátorom s informáciami

2/Výtvarník/modelátor: Pripravuje model

3/Prezentátor: Píše sprievodnú reč/odprezentuje

4/Konzultátor: Pomáha modelátorom a prezentátorom s informáciami

5/Videotechnik: Natáča prípravné práce a aj prezentáciu

 

Priebeh hodiny:

-5 min. Intro k hodine (predstavenie čiastkových cieľov dnešnej hodiny)

-25 min. Práca na modeli, na sprievodnej reči

-5 min. Natáčanie prezentácie s modelom

-10 min. reflexia zasiahnutia cieľa, feedback žiakom z pozorované

*Realita – tímy stihli plus mínus dokončiť modely a pripraviť si sprievodnú reč. Natáčanie nám ostalo na štvrtú hodinu. Tam v prvej časti natočia a v druhej polovici si pustíme.

REFLEXIA:

-Každý tím (modelátor) má model (buď urobený, alebo nakreslený, alebo v tablete)

-Každý tím (prezentátor) má sprievodný komentár k prezentácii napísaný na papieri.

-Každý tím (videoman) má natočené video (ideálne aj strihnuté, ale ak aj nie, aspoň natočené)

4.hodina (Doťuknutie, prezentácia a feedback)

Cieľ:

-Každý tím má hotový model, sprievodnú reč a natočenú videoprezentáciu. (modelátor) má model (buď urobený, alebo nakreslený, alebo v tablete)

-Každý tím videl prezentácie ďalších dvoch tímov a dal na ne feedback. (možno)

Zmysel hodiny (prečo):

Nadobudnutie schopnosti finalizovať reálny výstup.

Roly a ich aktivita:

1/Informátor: Pomáha modelátorom a prezentátorom s informáciami

2/Výtvarník/modelátor: Pripravuje model

3/Prezentátor: Píše sprievodnú reč/odprezentuje

4/Konzultátor: Pomáha modelátorom a prezentátorom s informáciami

5/Videotechnik: Natáča prípravné práce a aj prezentáciu

Priebeh hodiny:

-15 min. Dokončovanie modelov a sprievodných rečí

-10 min. Natáčanie prezentácie s modelom

-10 min. Pozeranie filmov

-10 min. Feedback žiakom na základe kritérií, Reflexia pocitov a realizovaných rolí.

Kritériá hodnotenia na záverečných FEEDBACK:

*Na začiatku hodiny upozorníme žiakov, že hodnotenie na konci zohľadní kvalitu informácií (4 body), kvalitu modelu (3 body), kvalitu prezentácie (2 body), ucelené video (1 bod)

Info-kritérium: (0-4 body)

1/V teplárni sa pomocou spálenia plynu, alebo biomasy zohreje voda.

2/Horúca voda ide trúbkami do rozvodne, kde sa upraví na požadovanú teplotu.

3/Z rozvodne ide horúca voda trubkami do radiátorov.

4/Keď zohreje voda byty a ochladí sa, ide nazad, aby sa opäť zohriala.

(A takto to ide dokola.)

Spracovanie-kritérium: (0-4 body)

1/Model obsahoval všetky dôležité časti cesty tepla (tepláreň, trúbky, rozvodňa, byt/radiátor)

2/Model bol pekný po estetickej stránke

3/Model bol dokončený

4/Prezentátor hovoril jasne, zrozumiteľne.

5/Prezentátor nečítal, ale voľne hovoril.

6/Prezentácia bola natočená na videu.

REFLEXIA:

-Ako som sa cítil v projekte? Čím to bolo?

-Splnil som svoju rolu? Ak áno, vďaka čomu. Ak nie, čo by som potreboval nabudúce, aby som ju splnil? Vybral by som si ju opäť? Ak áno, prečo? Ak nie, akú by som si vybral a prečo?

Nuž a to je všetko 🙂

Zazvonil zvonec a projektu je koniec. Ale životu nie a preto žime, ako najlepšie vieme 🙂

 

Autor: Dávi;D Králik

Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.