Escape room (J.S.Bach)

Tento rok som sa v rámci hudobnej výchovy rozhodol, že skúsim jednotlivých skladateľov sprostredkovať deťom prostredníctvom „Escape room“. Keďže ste sa viacerí ozvali, že by ste chceli skúsiť tiež, svoje jednotlivé pokusy budem spisovať do akýchsi minididaktických materiálov a tie uverejním tu. Vopred sa ospravedlňujem za všetky nedokonalosti, chyby a nedotiahnutia, som v tejto veci úplný nováčik 🙂 Nuž teda, ak máte záujem o môj prvý pokus „Escape room J.S.Bacha“ ste mór den uelkam. (*Moje poznámky k hodine a dianiu na nej, budem písať zelenou, aby sa dali ľahko odlíšiť od jednotlivých indícií.)

 

Než sme začali, poslal som decká von z triedy a urobil som 4 veci:

1/Keď boli preč, dal som každej skupine na lavicu úvodný list J.S. Bacha (ÚVODNÝ LIST)

2/Na rôzne skrinky v triede som položil krabičky s bielymi kriedami a pod ne som ukryl zložený papier s indíciou“BK ako Biela Krieda, alebo Brandeburské Koncerty“

3/V strede triedy som na zem pohádzal všetky ostatná indície.

4/Pustil som The best of Bach: https://www.youtube.com/watch?v=vwp9JkaESdg (Táto hudba znela po celý čas, kým decká lúštili rozličné hádanky ;o)

Zavolal som decká späť. Na začiatku som ich požiadal, aby sa rozdelili do skupín po 3-4 tak, aby každá skupina sedela zvlášť. Keď takto sedeli,  dostali zelenú, že si majú prečítať odkaz od samotného uja Bacha (ÚVODNÝ LIST), ktorý ležal na lavici a znel nasledovne:


ÚVODNÝ LIST

Som nemecký hudobný skladateľ, organista a virtuóz Johann Sebastian Bach a podľa dostupných informácií som sa narodil 21. marca v roku 1685 v nemeckom Eisenachu. Do histórie som sa zapísal ako jeden z najväčších hudobných géniov všetkých dôb i keď treba povedať, že za života ma ľudia nedocenili, ba dokonca ma považovali za druhotriedneho skladateľa ☹ Dnes sa zverujem do vašich rúk a dúfam, že mňa aj moju hudbu dostanete v časovom limite 45 minút z tejto prekliatej miestnosti. Prvú indíciu nájdete v nasledujúcich riadkoch, ktoré tak trochu hovoria o tom, čo si o mne myslí súčasná generácia znalcov hudby…

 • Môžem povedať, že som významným predstaviteľom barokovej hudby
 • A to jedným z TOP predstaviteľov BAROKA
 • Trvalo to dlho, dobrých 100 rokov po mojej smrti, než mi dopriali slávu
 • Ešte že to prišlo, lebo za života som ostal nepochopený
 • Máte pravdu, bol som jedným z najvýznamnejších skladateľov všetkých čias
 • Ako učiteľ hudby som si so žiakmi príliš nerozumel
 • Tiež s nadriadenými som mal konflikty
 • Ikeď som sa snažil, brali ma ako druhotriedneho skladateľa
 • Celkom ma uznávali ako inštrumentára a improvizátora
 • Keď som začínal, bojoval som s odmietnutím, neskôr s nezhodami.
 • Ypsilony som zásadne písal správne
 • Prejavoval som sa ako nezávislý a často aj arogantný mladý muž
 • Řekl bych, že jsem měl hluboký vztah k hudbě
 • Ešte aj vo chvíľach, keď ma ostatní zatracovali
 • Som tvorcom vyše tišíc diel
 • Napísal som ich hádam 1400, ale niektoré sa nezachovali
 • Ále, už sa s tým netrápme a trápme sa len s
 • Hudbou
 • Uhorkami
 • Dávidom
 • Bozkami a
 • Aktivitou

Priatelia, ak rozlúštite hádanku, čo skrývajú podfarbené písmená vyššie, zistíte zároveň aj to, ako znie názov krátkeho textíku, približujúceho jednu zaujímavosť o ujovi Bachovi. Týmto textíkom pokračujte, lebo práve on skrýva vašu ďalšiu indíciu..

S úctou

Johann Sebastian Bach


Decká začali v skupinách čítať a po chvíli prišli na to, že prvou indíciou sú prvé písmená farebných slov, čiže, ak si vypíšete z farebných slov vždy prvé písmeno z riadku, dostanete vetu: „MATEMATICKY PŘESNÁ HUDBA“ Decká sa rozbehli do stredu triedy a hľadali indíciu s týmto názvom. Spomedzi mnohých papierov vybrali toto:


Matematicky přesná hudba

Bachova hudba dodnes nepřestává udivovat svou krásou, ale i matematickou přesností. Vztah matematiky a Bachových skladeb přitom již zkoumali mnozí odborníci, včetně členů Americké matematické společnosti. Pozornost obvykle nejvíc přitahuje dílo Hudební obětina, jež tvoří mimo jiné deset kánonů. Bach v těchto kompozicích využil četné promyšlené hříčky, přičemž jeden z nejzajímavějších příkladů nabízí Račí dvojhlasý kánon: V prvním hlase je vedena základní melodie, zatímco ve druhém hlase použil autor tutéž melodii, ale zapsal ji do not od konce. Druhý hudebník tedy hraje stejný motiv jako jeho kolega, ale pozpátku.

O tom, že si Bach pohrával v tvorbě s jistými matematickými principy, svědčí i fakt, že již na začátku své kariéry převedl vlastní jméno do hudební abecedy, tedy do not B, A, C, H. Tento motiv pak často používal jako svůj „podpis“: Najdeme jej třeba v Hudební obětině či v Kánonických variacích. Pokud bychom navíc jednotlivým hláskám přiřadili čísla podle pořadí v abecedě (B = 2, A = 1, C = 3, H = 8) a sečetli je, dostali bychom výsledek 14 – s tímto počtem not pak Bach v jednotlivých motivech často pracoval. K poctě jednoho z největších hudebních géniů všech dob použilo později motiv B-A-C-H i mnoho dalších velikánů světové hudby, mimo jiné Liszt či Brahms.

AMPUTOVAL

Posedlost čísly? 

Myšlenku, že Bach používal jakousi „číselnou abecedu“, rozvinul již v polovině minulého století teolog a muzikolog Friedrich Smend. Jeho první studie na toto téma z roku 1947 vzbudila nebývalý ohlas, ale i vlnu nevole, a jeho základní ideu navíc mnozí další nadšenci dovedli často až k absurdním závěrům. Například Kees van Houten a Marinus Kasbergen tvrdí, že Bach zakódoval do své hudby mnohá tajemství, včetně data vlastní smrti, a to na základě kalendáře tajného bratrstva rosekruciánů.

Řada badatelů však s těmito extrémními závěry zásadně nesouhlasí: Bachovy geniální kompozice nejsou podle nich výsledkem ničeho jiného než celoživotního neutuchajícího studia zákonitostí hudby.

Dílo Johanna Sebastiana Bacha

Bach s určitostí složil na 1 100 děl, ovšem řada dalších se nedochovala. Odhaduje se, že celkově zkomponoval asi 1 400 hudebních kusů. Najdeme mezi nimi fugy, fantazie, preludia, tokáty, chorální skladby, mše či koncerty.

Ak sa vám podarilo rozlúštiť, hľadajte podľa výsledku ďalšiu indíciu.


Decká lúštili a prišli na to, že ak použijú princíp čísel BACH, ako bol opísaný v texte (B-2, A-1, C-3, H-8), vystúpi im zo slova AMPUTOVAL slovo MAPA 🙂 Utekali opäť do stredu triedy a hľadali mapu. A prekvapivo ju aj našli 😀 Takto vyzerá táto tretia indícia s mapou:


MAPA

 

 

 

Nájdite text s názvom O živote Bacha, v ňom vyhľadajte mestá, kde JSB žil, alebo sa nejaký čas zdržiaval. Tieto miesta zakrúžkujte hore na mape. Teraz nájdite mesto, pre ktoré platí, že zo žiadneho zo spomínaných miest (tých kde fugoval JSB) nie je ďalej ako 7 cm a bližšie ako 3cm a súčasne je názov tohto mesta obsiahnutý v názve temer najznámejšieho diela Johana Sebastiána Bacha (Názov tohto diela nájdite v dokumente s názvom Známe diela).


Decká sa rozbehli a zo stredu triedy si vzali dva dokumenty, jeden s titulkou „O živote Bacha“ a druhý:  „Známe diela“. Zo zdroja „O živote Bacha“ si zakrúžkovali na mape miesta, kde sa Bach zdržiaval (Lubeck, Muhlhause, Eisenach, Arnstadt, Weimar, Kothen, Lipsko). Potom vzali pravítko a hľadali podľa údajov v centimetroch a pravítka približné miesto, kde sa nachádza mesto, ktorého názov je súčasne obsiahnutý v názve Bachovho diela. Na mape našli Brandeburg a v dokumente „Známe diela“ našli Brandeburské koncerty. Nuž a bola ruka v rukáve a noha v noháve 😀


O živote Bacha

 

Nemecký skladateľ barokovej hudby, svojho času slávny organista a čembalista Foto: Teraz.sk/Wikipedia

Johann Sebastian Bach sa považuje za jedného z najväčších hudobných géniov všetkých dôb.

Autor TASR

 1. marca 2015 5:15

Eisenach/Bratislava 20. marca (TASR) – Barokový nemecký hudobný skladateľ a organista Johann Sebastian Bach sa považuje za jedného z najväčších hudobných géniov všetkých dôb. Dnes si pripomíname 330. výročie narodenia tohto velikána hudby.

Považujú ho za akéhosi završovateľa barokového hudobného štýlu. Vo svojej dobe sa preslávil hlavne ako interpret a improvizátor. Ako skladateľa ho najskôr veľmi neuznávali. Jediné dielo, ktoré v čase svojho života mohol publikovať tlačou, boli Matúšove pašie. Bachovu hudbu vnímali ako konzervatívnu a na päťdesiat rokov po jeho smrti upadla do zabudnutia.

Narodil sa v Eisenachu

Johann Sebastian Bach sa narodil 21. marca 1685 v nemeckom Eisenachu. Vyrastal ako najmladšie dieťa v mnohopočetnej evanjelickej rodine s hlbokými hudobnými tradíciami. Takmer dve storočia obsadzovali jej príslušníci významné pozície v strednom Nemecku, najmä v Durínsku.

Vo veku desať rokov stratil budúci hudobný génius rodičov a ujal sa ho starší brat Johann Christoph, ktorý bol organistom, a prevzal jeho ďalšiu výchovu a hudobné vzdelávanie. Od neho sa Sebastian učil hrať na organe a komponovať, ale živil sa aj spievaním v zbore.

S povesťou vynikajúceho hráča na organe s vyspelou technikou hrania sa dostal za organistu do nemeckého Arnstadtu, kde mal aj vyučovať hudbu. So žiakmi si však príliš nerozumel a nadriadení ho napomínali, keď s nimi dostatočne necvičil. Prejavoval sa ako nezávislý a často aj arogantný mladý muž – ale aj s hlbokým vzťahom k hudbe. Keď dostal mesačné voľno na návštevu známeho organistu Dietricha Buxtehudea v Lübecku, ktorého umenie ho uchvátilo, vydal sa za ním pešo (takmer 300 km) a vrátil sa až o niekoľko mesiacov. V Arnstadte sa tiež zúčastnil pouličnej šarvátky s muzikantom z kapely, ku ktorému mal poznámky, a len to, že jeho zamestnávateľ nechcel stratiť nádejného hudobníka ho zachránilo pre vyhodením.

Chrámová hudba

V Mühlhausene, ktorý bol jeho ďalším pôsobiskom, žiadali od neho jednoduchšiu chrámovú hudbu, ale presné príčiny, prečo miesto po roku opustil, nie sú jasné.

Získal post organistu na dvore vojvodu Wilhelma Ernsta vo Weimare, kde sa vypracoval na uznávaného umelca. Z doby weimarského pôsobenia pochádza veľká časť Bachovho organového diela a mnoho ďalších skladieb, napríklad Lovecká kantáta, najstaršia dochovaná Bachova svetská kantáta.

Kapelník na kniežacom dvore

Od roku 1717 pôsobil Bach ako kapelník na kniežacom dvore v Köthene. Prežil tam svoje najkrajšie roky a vytvoril svoje najkrajšie a najpoetickejšie inštrumentálne skladby – šesť Brandenburských koncertov. V Köthene skomponoval okrem iných aj Dobre temperovaný klavír (súbor prelúdií a fúg), šesť husľových partov a sonát a rad ďalších závažných kompozícií, ale i diela skôr pedagogického charakteru, ako je Klavírna knižka Anny Magdalény Bachovej (druhá manželka skladateľa), ktorá je jednou z prvých inštruktívnych klavírnych cyklov v dejinách hudby.

Poslednou životnou zastávkou skladateľa bolo nemecké Lipsko a Chrám sv. Tomáša, kde pôsobil od roku 1723 ako kantor a organista. Vynikajúcimi reprezentantmi jeho chrámových skladieb sú okrem kantát Jánove a Matúšove pašie z tohto obdobia.

Vážna choroba

Na sklonku života Bach ochorel na vážnu očnú chorobu – šedý zákal, podstúpil neúspešnú operáciu a zomrel slepý 28. júla 1750 v Lipsku vo veku 65 rokov.

Johann Sebastian Bach bol predstaviteľom vrcholného baroka, majstrom polyfónie, kontrapunktu a fúgy. Bol typom usilovného človeka – vzdelaného a hlboko veriaceho umelca. Hľadal spoločný základ medzi svetskou a cirkevnou hudbou, pretože nepociťoval medzi nimi protiklad.

zdroj: www.britannica.com, www.biography.com


Známe diela

 

 

·         Matúšove pašie (Matthäuspassion)

·         Jánove pašie (Johannespassion)

·         Omša h-mol (h-Moll-Messe) = Veľká omša (Hohe Messe)

·         Vianočné oratórium (Weihnachtsoratorium)

·         Hudobná obeť (Musikalisches Opfer)

·         Tokáta a fúga d mol

·         Passacaglia c mol

·         Umenie fúgy (Die Kunst der Fuge)

·         Brandenburské koncerty (Brandenburgische Konzerte)

·         Bachove kantáty

·         Diela pre organ (Orgelwerke)

·         Temperovaný klavír (Wohltemperiertes Klavier)

·         Goldbergove variácie (Goldberg-Variationen)

·         Magnificat

·         Schüblerove chorály (Schüblersche Choräle)

·         Oratórium nanebovstúpenia (Himmelfahrtsoratorium)= Nanebovstúpenie Pána

·         Veľkonočné oratórium (Osteroratorium)

·         Sonáty a partity pre sólové husle (Sei Solo a Violino senza Basso acompagnato)

 

Ak ste našli správne dielo, jeho iniciálky (Prvé písmená všetkých slov, ktoré názov diela obsahuje) vám prezradia, ako ďalej. Iniciálky diela, ktoré ste identifikovali na základe mapy, sú totiž rovnaké, ako iniciálky istého predmetu, ktorý sa nachádza v každej bežnej triede (veď viete, bola raz jedna trieda…). Pod predmetom s rovnakými iniciálkami sa nachádza ďalšia indícia.


Tu to bolo trochu zapeklité, keďže naše deti už nepíšu kriedou, ale fixkami 😀 Ale napokon sa im podarilo objaviť krabice plné Bielych Kried, ktoré majú iniciálky BK, rovnako ako Brandeburské Koncerty 😀 ) A pod blielymi kriedami bol ďalší odkaz, ktorý znel:


BK ako Biela Krieda, alebo Brandeburké Koncerty

Nájdi jedno slovo, ktoré je ďalšou indíciou…

Štruktúra a inštrumentácia [37]

Každý z brandenburských koncertov má svoju špecifickú štruktúru a inštrumentáciu. Sú tu nielen prvky consortov (3. a 6. koncert), concerta grosso (oi. 2. koncert) a sólového concerta talianskeho typu (4. a 5. koncert), ale aj suity a fúgy.

Koncert č. 2 F dur je súčasťou Sounds of Earth, hudby, ktorá putuje ako posolstvo ľudstva vesmírom.

Brandenburský koncert č. 1 F Dur [5]

Pre rohy,hobojefagothusle, sláčiky a continuo.
Vety: (Allegro) – Adagio – Allegro – Menuett (Trio I – Polacco – Trio II)

Brandenburský koncert č. 2 F dur [2]

Pre trúbku in F, husle (Quartgeige), zobcovú flautu, hoboj, sláčiky a continuo.
Vety: (bez označenia) – Andante – Allegro assai

Brandenburský koncert č. 3 G-Dur [28]

Pre husle, violyviolončelá a continuo.
Vety: (bez označenia – Adagio) – Allegro

Brandenburský koncert č. 4 G-Dur [2]

Pre husle, 2 zobcové flauty, sláčiky a continuo.
Vety: Allegro- Andante – Presto

Brandenburský koncert č. 5 D dur [15]

Pre koncertantné čembalopriečnu flautu, husle a sláčiky.
Vety: Allegro – Affetuoso – Allegro (Prvý čembalový koncert v dejinách)

Brandenburský koncert č. 6 B dur [44]

Pre violy da braccio, violončelo,  violy da gamba a continuo.
Vety: (bez označenia) – Adagio ma non tanto – Allegro

 

 

Ak ste vylúštili to jediné správne slovo, hľadajte ďalší odkaz…


Áno, pri každom mininadpise v tomto texte bolo uvedené číslo poradia písmena, ktoré si z daného riadku mali decká vypísať. Tridsiate siedme v riadku pod nadpisom  „Štruktúra a inštrumentácia“ bolo písmeno P, nasledoval nadpis Brandenburský koncert č. 1 F Dur, kde je piate písmeno v riadku O, potom Brandenburský koncert č. 2 F Dur, kde je druhé písmeno je P…skrátka, výsledné slovo vyšlo PORTRÉT. A decká sa rozbehli a hľadali Bachov portrét. Viď ďalšia indícia:Toto asi nie je po anglicky gramaticky správne, ale cieľom tejto indície bolo, aby decká hľadali náročnú skladbu, ktorú musia hrať dva orcherstre. Našli ju pod názvom: „Najťažšie dielo?“


Najťažšie dielo?

Počátkem roku 1725 potkává Bach básníka Christiana Friedricha Henriciho, zvaného Picander. Ten Bachovi napíše text pro MATOUŠOVY PAŠIJE (BWV 244). Zprávu o životě a smrti Ježíše Krista na motivy evangelia sv. Matouše. Dílo plné chorálů a árií představovalo ve své době nejsilněji obsazené dílo. MATOUŠOVY PAŠIJE trvaly 150 min. a jeden orchestr by je při třech vystoupeních denně z důvodu vyčerpání nezvládl. Autor v konečném obsazení předepsal dva orchestry a dva chóry. Premiéra byla 11. dubna 1727 v kostele sv. Tomáše. Ak nájdeš notový zápis tohto diela, nájdeš aj kľúč…


Decká našli v texte info, že na Matúšove pašie boli potrebné dva orchestre a a dva chóry a že majú nájsť notový zápis k tomuto veľdielu, kde nájdu kľúč 🙂 Tak sa poslednýkrát rozbehli do stredu triedy a vzali notový zápis, ako im odporúčala posledná indícia 🙂


 


Hodnú chvíľu sa trápili, skúšali matematicky podľa BACHA, ale aj rôznymi prešmyčkami v slovách, vypisovaním nôt, no stále nič. Až napokon to niekomu docvaklo. „Dávid, nie su tam náhodou 2 kľúče?“ Prikývol som a oni pochopili. Na opustenie tejto escape room potrebovali husľový a basový kľúč 😀

Keď sa všetky tri skupiny dostali z triedy, sadli sme si do kruhu a reflektovali. Tu sú možné otázky do reflexie:

EMÓCIE:

-Ako ste sa dnes cítili? Čím to bolo? V ktorej časti hry ste sa cítili najlepšie? Čím to bolo?

FAKTY:

1/Vedomosti: Kto bol Bach? Aké diela od neho sme dnes spomínali? V čom sú zaujímavé Matúšove pašie? V ktorých mestách sa Bach za života nachádzal? Bach a matematika?

2/Zručnosti: Ktoré zručnosti vám dnes pomáhali uspieť? Ako vám môžu byť tieto zručnosti prospešné v práci?

3/Hodnoty: Koho z vášho tímu by ste ocenili a za čo?

4/Postoje: Ako vnímate takýto spôsob učenia? Ak by ste mali možnosť voľby, ako sa budete učiť, vybrali by ste si ho aj na ďalších skladateľov, alebo nie. Skúste aj vysvetliť dôvody, prečo by ste si ne/vybrali takéto učenie.

 

Toľko môj prvý pokus o escape room na hudobnej výchove 🙂

Na záver si dovolím ešte jeden obchodný návrh ;o) Za túto escape room môžete zaplatiť troma spôsobmi buď:

1/Poďakujete 😀

2/Namiesto poďakovania, uplatníte princíp POŠLI TO ĎALEJ, čiže nezištne, pomôžete 3 ďalším ľuďom, ktorí budú potrebovať vašu pomoc

3/Prispejete akúkoľvek sumu na jednu z týchto organizácií (a mne len pls, pošlite info, komu a koľko ste prispeli, aby som vedel, ako sa nám darí pomáhať ;o)

Carpe diem 🙂

 

Autor: Dávi;D Králik


Zdroje:

https://www.stoplusjednicka.cz/johann-sebastian-bach-nepochopeny-genius-milovnik-matematiky

https://sk.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

https://www.teraz.sk/magazin/hudba-skladatel-hudba-bach-vyrocie-narod/125989-clanok.html

https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/64971-johann-sebastian-bach.html

https://style.hnonline.sk/osobnosti/1911422-johann-sebastian-bach-nezavisly-arogantny-ale-nesmrtelny-praotec-harmonia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bach_Matth%C3%A4uspassion_O_Haupt_voll_Blut_und_Wunden.jpg

https://i2.wp.com/carljungdepthpsychologysite.blog/wp-content/uploads/2017/03/ff613-12bbach.jpg?ssl=1

*Ešte upozornenie na záver 🙂 Keďže táto hra vznikla v noci tesne pred danou hodinou, nemal som už kapacitu opravovať gramatické chyby a preklepy, ktoré boli priamo v textoch na nete. Ak máte čas, opravte si ich pred použitím a prípadne si preložte texty, ktoré sú v češtine do sLOVEnčiny 🙂

Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

2 thoughts on “Escape room (J.S.Bach)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.