Feedback (text určený k workshopu)

5 typov feedbacku…

 

 

1/ PLUSY a MÍNUSY
Stačí len vymenovať niekoĺko pozitív (+) a niekoľko negatív (-), ideálne oboch približne rovnaký počet a je to. Výhodou dávania spätnej väzby vymenovaním pozitív a negatív je univerzálnosť, takýto feedback možno použiť v ktoromkoľvek z vyššie spomenutých bodov. Je zrozumiteľný, ľahko oň možno požiadať, nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu vopred zo strany toho, kto si ho ide vypýtať, má jasnú štruktúru, ktorá tak predurčuje, že výstup bude vyvážený. Nevýhodou je prílišná všeobecnosť zadania „vymenuj plusy a mínusy“, ktorá sa v prípade neskúseného človeka môže odraziť v neschopnosti dať kvalitný feedback. Inými slovami, človek, ktorý má rozvinutú schopnosť reflektovať a dávať feedback, dokáže ísť cestou
plusov a mínusov bez väčších obtiaží, naopak neskúsený „feedbacker“ môže veľmi ľahko uviaznuť.
Záverom ešte spomeniem dve alternatívne formy tohto typu feedbacku. Prvou je, že PLUSY, ponecháme a MÍNUSY nahradíme slovným spojením PRIESTOR NA ZLEPŠENIE. Druhou alternatívou je, že PLUSY nahradíme slovom OCEŇUJEM a MÍNUSY slovným spojením OCENIL BY SOM. Tieto dve obmeny sú menej konfrontačné a poskytujú optimistickejší pohľad na negatíva 🙂

2/ ZMEŇ, PRESTAŇ, POKRAČUJ
Tento spôsob feedbacku je užší a v princípe tu ide o to, že v rámci dávania feedbacku roztriedim činy a slová do troch kategórií. ZMEŇ, tu pomenujem všetky veci, ktoré by mal človek, ktorému dávam feedback, robiť inak. V kategórii PRESTAŇ pomenujem všetko, čo by už nemal robiť a hovoriť. A napokon ešte pomenujem v POKRAČUJ všetko, čo by mal naďalej hovoriť a robiť.

3/ KREATÍVNY FEEDBACK

Ide o feedback prostredníctvom obrázku. Tento feedback je pre vizuálne typy ľudí, ktoré viac než slová, vnímajú symboly a obrázky. Ak si pýtam takýto feedback, požiadam toho, od koho si pýtam spätnú väzbu, aby vybral nejaký obrázok, ktorý preňho symbolizoval náš WS. Keď takýto obrázok vyberie, nasleduje otázka, prečo práve tento.

(https://www.boardgamehalv.com/descriptions-of-dixit-cards/)

4/ ŠKÁĽOVANIE

Ak by som si chcel vypýtať feedback na môj workshop pomocou škálovania, znelo by to nasledovne. Na škále 1 až 10, kde 1 znamená celé zle a 10 znamená absolútne, neopakovateľne fenomenálny výkon, na akom čísle sa mi darilo viesť môj dnešný workshop tak, aby bol príjemný a zmysluplný? Napíš to číslo. Teraz vedľa toho čísla napíš všetky pozitívne dôvody (všetko, čo som dnes robil dobre), pre ktoré je to až toto číslo. Teraz napíš o jedno číslo viac a pripíš vedľa neho jednu vec, ktorá sa musí zlepšiť, aby si nabudúce mohol môj workshop ohodnotiť týmto vyšším číslom. Skúsim uviesť príklad, aby to bolo jasné. 🙂

Napr.
Dávi;D, tvoj dnešný mentorský výkon hodnotím číslom 7

7 = jesne si pomenoval cieľ, nastavil si pravidlá aj očakávania, uvedomil som si vďaka workshopu niekoľko vecí, nad ktorými som doteraz nerozmýšľal, odchádzam s niekoľkými nápadmi, na čo sa zamerať na hodine.

8 by som nabudúce dal, ak by som odchádzal so zručnosťou urobiť po hodine kvalitnú reflexiu.

5/KONKRÉTNE OTÁZKY

Na škále 0/1/2, kde 0 znamená celé zle, 1 znamená tak normálne, niečo fajn a niečo nie, 2 super špica paráda, očíslujte nasledujúce otázky:

-Nakoľko vám dnes lektor prejavoval ÚCTU?

-Nakoľko boli dobre zadávané inštrukcie zo strany lektora?

-Nakoľko bola aktivita pre vás zmysluplná z hľadiska obsahu?

-Nakoľko bola zaujímavá pre vás forma aktivity (nabaľovanie)?

 

Zdroj: Metodická príručka k vzdelávaciemu modulu hradená z projektu AKROS – Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti, Kód výzvy: OPLZ- PO1/2016/DOP/1.4.1-01, Kód ITMS: 312011I654, v období od 10/2018 – 12/2019 Operačný program: Ľudské zdroje

Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.