Gróf Mentol Krištof (escape room na kľúč)

Uvedomil som si, že už som dlhší čas neprispel svojou troškou do slovenského školského mlyna, tak ponúkam perfekt spracovanú a pripravenú metodiku na Escape room – Gróf Mentol Krištof. Táto escape room je vhodná pre 3.-5-ročník ZŠ, na predmet sLOVEnčina, téma: ohybné slovné druhy. Stačí len vytlačiť jednotlivé indície, okrem prvej ich poskrývať a idete na to 🙂

Vitajte a poďme rovno na to 🙂

Čo chceme dopriať deťom v tejto escape room: Zoznámiť sa/preopakovať ohybné slovné druhy.

A/Priebeh:

1/ Žiaci sa rozdelia na 4 skupiny a dostanú inštrukcie.

https://docs.google.com/document/d/1hm8KnBW9S1_wGJcwVPOw3JskO_-L93RdJiZvX6GnC9c/edit?usp=sharing

2/ Pustíme im Uličkovu prosbu cez dataprojektor:

3/Spustíme online časomieru (30 min) a ako podmaz hry hudbu z Pirátov z Karibiku. Každá skupina dostane túto prvú indíciu (všetky ostatné sú poskrývané). 

 

4/Skupina si prečíta hore na indícii vysvetlenie, o ktorý slovný druh ide

a dole, čo majú v texte hľadať.

V tomto príklade mali nájsť prídavné meno „záchranné“. Toto prídavné meno rozvíja podstatné meno „lano“. Takže hľadajú v triede lano 🙂 Akonáhle identifikujú hľadané slovo, hľadajú v triede tú vec a v nej/pri nej/na nej ďalšiu indíciu. Keď skupina získa všetky indície (spolu je to 5 indícií), matematickou operáciou, ktorá je popísaná na poslednej (piatej) indícii (tej s číslovkami), získa jedno číslo. 4 skupiny=4 čísla do zámku so 4-miestnym číselným kódom. Prvá skupina zadáva-prvé číslo zhora, druhá skupina druhé atď. 🙂

5/V drevenej truhlici je uzamknutý kľúč od triedy. Ak každá skupina vloží do zámku číslo, získané nájdením a rozlúštením všetkých indícií, zámok sa otvorí a decká získajú kľúč ;o)

5/Reflexia k tejto escape room (Pozor, bez reflexie bude escape room len hrou, nie vzdelávaním!):

https://docs.google.com/document/d/1Ildh642rNB7_sl795p60awEM0dMGO39HhhbK0Fit8J0/edit?usp=sharing

B/Príprava pred začiatkom:

V tejto tabuľke máte naznačené všetky indície po tímoch. Vysvetlenie nájdete pod tabuľkou:

1/Celkom hore v tabuľke je označenie skupiny.

2/Nasledujúcich 5 riadkov pod číslom skupiny obsahuje správne odpovede jednotlivých indícií. Čiže prvá indícia, ktorú jednotlivé skupiny dostanú rovno (pri zadaní), má správne riešenia: pre prvú skupinu „mapa“, pre povedzme štvrtú skupinu to je „loď“. Prvá skupina rozlúšti, že správne je „mapa“, nájdu v triede mapu a niekde na nej/pod ňou, pri nej nájdu druhú indíciu. Tú keď správne vylúštia, dostanú riešenie/odpoveď „JU“. Hľadajú po triede JU. Keď nájdu, lúštia tretiu indíciu a zistia, že správna odpoveď je „záchranné lano“… a tak to ide až po číslovky, kde už je popísané, akú matematickú operáciu musia žiaci vykonať, aby získali číslo do zámku.

Toto sú všetky indície pre všetky skupiny. Vytlačte si to, ale nepomiešajte poradie, ako vám budú vychádzať papiere z tlačiarne:

https://docs.google.com/document/d/1E7fkmod9IDe8-bOIrifFBPb-IX11Fxkf/edit?usp=sharing&ouid=116279204753084188828&rtpof=true&sd=true

 

Čo spraviť s indíciami?

a)Na každú indíciu (okrem poslednej-číslovkovej) napíšte rukou také číslo, aby deckám na záver po vyrátaní matematickej operácie vyšli správne čísla na otvorenie zámku. Príklad: U mňa mala prvá skupina ako záverečnú indíciu číslo 16. A bolo tam napísané, odčítajte od tejto číslovky všetky rukou načmárané čísla na predošlých indíciách. Na prvej indícii mali „2“, na druhej „2“, na tretej „1“ a na štvrtej „3“. Ak od čísla 16 odrátali čísla, načmárané na zvyšných štyroch indíciách.. 16-2-2-1-3=8. Prvá skupina mala do zámku doplniť číslo „8“

b)Na všetky tretie indície zo zadnej strany načmárajte zámeno „JU“, „JEJ“, „MA“, „ŇOM“. (pozor, napríklad pre tretiu skupinu tam napíšete „MA“, pre štvrtú „ŇOM“)

c)Schovávanie jednotlivých indícií:

-Prvú neschovávate nikam, tú im na začiatku hry rozdáte:

 

-Druhé indície schováte k mape, oknu, krúžku, k papierovej loďke

-Tretie indície otočte tak, aby nebol vidno text indície, ale zámeno, ktoré ste predtým napísali na opačnú stranu. Pripichnite na nástenku tak, aby boli vidno nápisy: „JU“, „JEJ“, „MA“, „ŇOM“

-Štvrté indície schovajte k lanu, sudu, gumenej rukavici, k deke.

-Piate indície schovajte k nožniciam, okuliarom, lyžičke, zrkadlu.

Príklad toho, ako deti postupujú. Napríklad deti druhej skupiny: Dostanú prvú indíciu. V nej nájdu podstatné meno „okno“. Hľadajú pri okne a nájdu druhú indíciu a ž nej vylúštia, že majú nájsť „JEJ“. Objavia na nástenke tretiu indíciu a z nej vylúštia, že majú hľadať „prázdny sud“. V ňom/pri ňom nájdu indíciu, z ktorej vylúštia miesto poslednej indície „okuliare“ (zbadal). Na tej poslednej indícii (číslovkovej) majú zadanie, aby našli číslovku, ktorej súčet číslic je 6. Nájdu „33“ a vraj majú od nej odrátať všetky predošlé čísla (rukou načmárané na jednotlivé indície). 33-9-4-5-10=5. Do zámku vložia na druhé miesto odhora číslo „5“

 

d)Pripravte si online timer a hudbu z Pirátov z karibiku. To spustíte na začiatku hry:

 

Timer: https://www.online-stopwatch.com/

Hudba: https://www.youtube.com/watch?v=JZcPWKixbXg&t=1289s

 

Nuž, čo dodať, užite si to a hlavne, nech si to užijú vaši žiaci 🙂

 

Carpe diem 🙂

Autor: Dávi;D Králik

Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.