Marcel Tkáč o mentoringu riaditeľov: Ve dvou se to lépe táhne..

Marcel Tkáč – jednoduchá rovnica o mnohých neznámych…s jej riešením mi veľmi pomáha manželka Janka a množstvo skvelých ľudí, ktorí ma obklopujú. Väčšina koreňov tejto rovnice je z množiny racionálnych čísel, no z času na čas sa objaví aj koreň iracionálny. Je fascinujúce a obohacujúce, že postupným riešením tejto rovnice sa objavujú riešenia aj pre iné rovnice. Vzhľadom na športovú minulosť tejto rovnice, je možné riešiť ju aj v sústavách iných rovníc. Zaujímavým rozmerom tejto rovnice je aj jej schopnosť transformovať sa na chemickú rovnicu a to pred triedou maturantov z chémie. I LOVE THIS GAME.

 

V našich zemepisných šírkach je dosť neobvyklé, aby mal riaditeľ mentora, vy ste to však skúsili. Ako vám chutil mentoring?

Mentoring je chutné ovocie, ktoré sa má konzumovať v správnom čase a v primeraných množstvách. Myslím, že sa nám spolu s mentorom D.Králikom podarilo nastaviť tieto parametre pomerne presne….

 

Ktorým témam ste sa so svojim mentorom venovali?

Osobnostný rast, komunikácia, metódy spolupráce a riadenia ľudí.

 

Čo konkrétne ste skúsili vo svojom riaditeľovaní na základe mentoring rozhovorov?

Nové spôsoby vedenia pracovných porád, nové spôsoby vedenia rozhovorov, no niekoľkokrát aj opustenie zóny osobného komfort, ktoré však prinieslo mnoho pozitívneho.

 

Vy pôsobíte v Prešove, no váš mentor bol z Bratislavy. Hovorí sa, že vzťahy na diaľku nefungujú. Ako tomu je pri mentoringu?

Skutočne vzťahy na diaľku nefungujú, hlavne ak by to mal byť vzťah smerujúci k manželstvu… To však nebol náš prípad. Vďaka pracovným úlohám môjho mentora sa mu podarilo dvakrát dostať do Prešova a tak mentoring nebol založený iba na telefonovaní a videoprenosoch, ale aj na osobných stretnutiach…a tie sa nedajú nahradiť ničím.

 

Spomeniete si na nejaký zaujímavý moment spojený s mentoringom?

Celý čas hodnotím ako zaujímavý, s mentoringom som sa stretol prvýkrát. Možno… to boli situácie, keď sme dialógom dospeli do stavu, keď mi mentor povedal, že mal chvíľkový pocit, že som mentorom ja…bolo to zábavné pre obidve zúčastnené strany.

 

Ako by ste charakterizovali svojho mentora?

Empatický muž činu.

 

Ktoré mentorské vlastnosti, či zručnosti by sa, podľa vás, mohli hodiť dobrému riaditeľovi?

Nepodsúvať za každú cenu hotové riešenia, zvlášť nie tie svoje…

 

Máte za sebou ročný mentoring vzťah, aké slabiny tohto spôsobu rozvoja ste za ten čas odhalili?

Slabinu vidím, že tento program nenadväzuje na podobné programy, resp. že na neho nenadväzujú ďalšie. Chýba tu systém podporných programov pre riaditeľov, no aj pre pedagogických zamestnancov, ktorý by im pomohol hlavne v motivácii sebarozvoja.

 

Zaregistrovali ste nejaké reakcie kolegov na to fakt, že máte mentora?

Áno – zvyčajne to boli reakcie spojené s otáznikmi v očiach…

 

Ak by ste mali vymyslieť reklamný slogan, ktorý by „predával“ mentoring, ako by znel?

Ve dvou se to lépe táhne..

 

Už mi nenapadá žiadna otázka, položte si nejakú otázku ohľadom mentoringu vy sám ;o)

Odporučili by ste mentoring svojim kolegom a známym ? Áno.

 

Spovedaný bol: Marcel Tkáč

Zhováral sa: Dávi;D Králik

 


RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove od roku 2015, od roku 1996 učiteľ chémie a matematiky na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, absolvent PF UPJŠ Košice, Predseda krajskej komisie chemickej olympiády a člen slovenskej komisie CHO posudzovateľ úloh CHO a niekoľkých učebníc a pracovných zošitov z chémie, ženatý od roku 1996, 3 deti.
Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.