MY sme škola

Vyzerá to tak, že sa mi od septembra uvoľňuje časť mojej kapacity, preto plánujem spustiť úplne nový program pre školy: „MY sme škola“ ? Teda od septembra len pre jednu školu, potom sa uvidí ? Pôjde o 10 mesačný program (september 2022 – jún 2023).

Termín: September 2022 – Jún 2023

Projekt v čase:

Na začiatku školského roku (september) bude jednodňová celoškolská tímbilding akcia, kde budú decká, rodičia, učitelia a vedenie spoločne trošku uvažovať, aký žiak-absolvent má vlastne opúšťať brány školy a tiež, ako, akými aktivitami na hodinách i mimo nich, to možno dosiahnuť. Pomedzi tieto úvahy v menších pomiešaných rodičovsko-detsko-učiteľských skupinkách budú rôzne športové a tvorivé aktivity pre zmiešané rodičovsko-žiacko-učiteľské tímy.

V septembri je plánovaný jeden vzdelávací workshop (už len pre učiteľov), kde učietlia spoznajú niekoľko jednoduchých aktivizačných metód v spojení s kvalitnou reflexiou a feedbackom.

Od októbra (do decembra) bude prebiehať individuálny mentoring so zacielením na spomínané metódy, reflexiu a feedback.

V decembri individuálny mentoring skončí, v januári všetci zapojení učitelia dostvanú dvojdňový mentoring tréning, kde si osvoja záKLADY mentoringu a od februára sa začnú za priebežnej supervízie mentoringovo sprevádzať sami učitelia. Toto pobeží až do konca školského roku.

V júni projekt končí ďalšiou celoškolskou tímbilding aktivitou (decká, rodičia, učitelia, vedenie), ktorej hlavným cieľom, teda okrem rodičovsko-žiacko-učiteľského športovania, bude reflexia dosiahnutia cieľov zo začiatku školského roku.

 

*Organizáciu aj facilitáciu tímbildingu na začiatku a na konci, školenia metód i mentoringu, individuálne mentoringy aj supervízie, to všetko budem robiť ja, lebo som jediný zamestnanec, ktorého mám aktuálne k dispozícii.

 

**V priebehu školského roku bude cca raz za 3 mesiace 3 hodinový workshop priemo na škole. Predbežne sa na týchto workshopoch budeme venovať: Projektové vyučovanie, Flipped classroom, Zážitkové vzdelávanie, Gamifikácia vyučovania, Hodnotenie, Skupinová práca vo vyučovaní.

 

 

V prípade záujmu o viac info o projekte ma neváhajte kontaktovať:

+421915 738 491

kralik5791@gmail.com

https://davidkralik.sk/

Autor: Dávi;D Králik
Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.