Referencie

Aby ste nekupovali Králika vo vreci, rozhodol som sa požiadať všetkých, ktorých som nejako v živote potrápil, aby napísali, v čom som dobrý a kde zlyhávam (Zadanie znelo: Napíšte 3 plusy a 3 mínusy Dávida, ktorého poznáte). Budem rád, ak si tieto postrehy mnou mUČENÝCH/sPREVÁDZANÝCH prečítate pred tým, než sa so mnou pustíte do akéhokoľvek DOBROdružstva, niet totiž väčšej patálie, než zle nastavené očakávania. ;o)


+ motivujúci (zaujme aj tých, ktorí nezdieľajú prvotné nadšenie)
+ kamarátsky (nepovyšuje sa nad iných)
+ zodpovedný (na stretnutia chodí pripravený)
– žije v Bratislave
– občas mu čas beží príliš rýchlo

Šarlota Múdra, riaditeľka Spojenej školy int., Levoča


+ Ústretová komunikácia, dodržiavanie dohodnutého – čo a povie, to platí
+ Presnosť
+ Formulovanie myšlienok „k veci“, profesionalita
+ Toto všetko očakáva aj on na druhej strane
– Málo voľných termínov
– Fajčí fajku
– Nenosí si desiatu

Zuzana Révészová, učiteľka, ŠZŠ Košice


+ Vie vždy položiť otázku tak, že poriadne potrápi toho, na koho je smerovaná. A čím väčšie trápenie, tým viac otvorené oči a viac svetla „na ceste“.
+ Ešte som od neho nepočula „nedá sa“.
+ Všetko robí srdcom a ono to je cítiť.
+ Keď si myslíte, že už nič nové sa v danom smere nedá vytvoriť, tak potom príde Dávid.
? Nie je občas až moc „uletený“?
– Telefonuje pri šoférovaní, lebo sa snaží všetko stihnúť! Kordy a policajtov na neho!

Martina Chalachánová, trojnásobná babka a mentorka v programe IRPU


+ pozitívna energia, ktorá Vás preberie. Môžete mať akokoľvek zlú náladu, Dávid Vás naladí.
+ kreatívne prezentovanie, vďaka ktorému si zapamätáte omnoho viac a niekedy aj zaspievate
+ skvelý mentor, ktorý položí vždy práve tie otázky, ktoré si potrebujete zodpovedať.
– Musíte sa ozvať dvakrát. Dávid vždy skúša Vašu odhodlanie a trezlivosť.
– Musíte sa ozvať tretíkrát. Ak sa ani druhýkrát neozve, na tretí to už vyjde a Vy si poďakujete za vlastné odhodlanie a trpezlivosť.
– Ak je niekto vážnejšia povaha, môže mu byť nepríjemné, že sa počas Dávidovej prítomnosti bude veľa smiať :))

Miroslava Sabová Dudášová, KC PRIESTOR


+ je zanietený a motivovaný do práce kouča/mentora,
+ je ochotný počúvať a poskytnúť odporúčania na zlepšenie práce,
+ rozvíja kritické myslenie u pedagógov,
– málo rozpráva, necháva priestor pedagógom na vlastné vyjadrenie a analýzu svojej práce, 🙂
– neponúka hotové riešenia, ale vedie pedagógov k samostatnosti a kreativite, 🙂
– nehrá sa na kouča/ mentora, je to priateľ… 🙂

PaedDr. Peter Majer, zástupca riaditeľa, Súkromná stredná umelecká škola, Žilina


+ žiadne teórie, poučky, ale priamo príklady a skúsenosti z praxe. To že učíš deti rôzneho veku, je obrovská výhoda. Veľká výhoda je, že ťa to hrozne baví, čo je nákazlivé a po našich stretnutiach som sa nevedel dočkať, keď vyskúšam nové rady na hodine.
+ s radosťou a ochotou šíriš svoje poznanie a skúsenosti. Tvoje rady mi pomohli ako začínajúcemu pedagógovi do takej miery, že si ani neviem predstaviť ako by som učil bez nich. Želal by som si, aby sme my, začínajúci učitelia, mohli mať takého mentora ako ty aspoň v prvých rokoch učenia.
+ učil si nás na vyšokej škole ako máme lepšie učiť. Vďaka tvojej kreatívnosti, autentickosti a skúsenostiam si dokázal poradiť ako lepšie pracovať s mladými ľuďmi, ako ich motivovať a hodnotiť.
– pre tvoju autentickosť a kreatívnosť sa stane, že ujdeme od témy stretnutia a precvičíme a vymyslíme niečo iné ako sme pôvodne plánovali (často dokonca lepšie). Ale toto je nevýhoda len v veľmi zriedkavo 🙂

Matúš Sloboda, odborný asistent na Ústave verejnej politiky, FSEV UK


+ perfektný poslucháč
+ trpezlivý stratég
+ schopný nadchnúť, nakopnúť do vždy nového začiatku (zlyhali ste? nevadí. zlyháte zas a lepšie – ale môžete sa zo svojich chýb poučiť a robiť ich lepšie – toto pravidlo som si prispôsobila a funguje pri väčšine mojich žiakov)
– neviem čo dodať. Už tu sedím dosť dlho, prešla som si všetky stretnutia, ale neviem si spomenúť, prepáč. A asi keby som aj týždeň rozmýšľala, tak na nič neprídem.

Majka, učiteľka a mamka


+ stále optimistický človek, ktorý vidí v druhom to dobré a vie veľmi taktne priviesť človeka k tomu, v čom by sa mohol posunúť
+ je empatický a vie povedať svoj názor bez toho, aby ho druhému vnútil
+ má rád decká a ľudí okolo, stále sa usmieva a prináša pozitívnu náladu do prostredia, kde sa nachádza
– možno by mohol prísť na workshop či prednášku skôr pripravený, aj keď on to vždy stihne 🙂
– dáva väčší dôraz na výchovné ciele ako na to, ČO sa dieťa naučí – ja mám taký dojem, možno sa mýlim. Ale je treba nájsť pomer, ktorý je najlepší pre tú ktorú triedu – kolektív.
– …. neviem :-(.

Marta Páleníková, učiteľka SZŠ Felix


+ takmer vždy som od neho dostal úlohu, podnet, otázku, myšlienku, slovo, ktoré ma burcovalo k rastu.. (aj keď som nechcel:))
+ má neskutočnú slovnú zásobu, (dô)vtipné slovné hračky, komentáre často s hlbším zmyslom,
+ väčšinu jeho prvotne „negatívnych“ vlastností som sa naučil mať rád. Proste je to človek, ktorého sa naučíte mať radi a vôbec neriešite somariny okolo..
– nie vždy mi bolo všetko jasné, čo hovoril, robil.. (netuším, či to je mínus, ale zase niečo musím hodiť aj do týchto škatúľ, ktoré veľmi nemusím)
– má v podstate hrozne málo času a tak aj veci, ktoré sú skvelé, sa zdajú byť tak krehké a krátke,
– jeho antiperfekcionizmus a dôvera v samoriadenie sveta je tak veľká, že niekedy má byť na dvoch miestach zároveň alebo už ste v hodinovom sklze a on je v pohode.. (ale to mu vlastne závidím:)

Viktor Križo, učiteľ a špeciálny pedagóg, Davidov verný žiak 🙂


+ príjemný vzhľad, úsmev a pohoda vyžarujúca z celej osobnosti
+ názorová tolerancia, prístupnosť zmeny názoru
+ otvorenosť a úprimnosť
Verím, že máš aj ty nejaké zápory no doposiaľ som sa nestretla s takými, ktoré by som vnímala ako , „že stoja za zmienku“… Pri našej častosti stretávania a krátkych rozhovorov som toho veľa neodpozorovala v tomto smere…

Maja Rothensteinová, z Karloveskej 61 v Bratislave


+ Nákazlivý optimizmus, ktorý vie pohladiť na duši a vy získate obrovský pocit dôvery.
+ Na jej základe zistíte, že môžete slobodne robiť (i) chyby.
+ Nebezpečenstvo – vystúpite zo svojej komfortnej zóny a naučíte sa problém premenovať na výzvu.
– Prostriedky komunikácie – pripravte sa na to, že Dávid je tu pre vás. Keďže je nemožné ho naklonovať, vaša komunikácia nebude len osobná, ale vo veľkej miere elektronická, či telefonická.
– Čas – musíte si nájsť čas na feedback
– Vie hrať na gitaru – lebo ja neviem ?

Slavomír Matejka, riaditeľ ZŠ Pliešovce


+ bezprostrednosť, spontánnosť
+ priateľský, partnerský prístup pri mentoringu
+ schopnosť postrehnúť a pomenovať nenápadné ale dôležité detaily pri spätnej väzbe
– veľká pracovná vyťaženosť
– náročné plánovanie spoločných stretnutí
– Tretie – neviem a vymýšľať si ho iba kvôli splneniu úlohy, mi je proti mysli 🙂

Michal Bohuš, učiteľ BA


Dá -va
Vid – ieť

Krá – jšie
lik – ovatejšie stránky človeka, ktoré ho posúvajú ďalej. 🙂

+Rozhovory s ním vždy privedú človeka na zamyslenie sa
+ a aj keď si myslí, že už sa na vec pozrel zo všetkých strán, zistí, že ešte vždy existuje iná perspektíva
+ prevencia pred vyhorením
– sa ťažko hľadajú, lebo vďaka nemu sa aj mínusy nakoniec ukazujú ako super plusy, ktoré človeka posúvajú dopredu.

Ľubica Bezeková, obyčajná učka z Pliešoviec


+ neustály náboj, ktorý vás s úsmevom prinúti zamyslieť sa nad kvalitou svojej práce
+ neformálny a spontánny človek, srdcom cítiaci potreby detí
+ kus chlapa, ktorý vás presvedčí, že všetko sa dá a že ste cenný na svete.
– už pol roka nevieme dohodnúť termín príchodu do našej školy, aby nás všetkých motivoval
– nie je naklonovaný
– koľko v takom tempe vydrží?

A. Chlupiková, riaditeľka z Novák, kamarátka


+ schopnosť získať z človeka maximum
+ schopnosť kladenia dobrých otázok
+ úprimný záujem o osudy druhých
+ (motivačne) chytľavý optimizmus a pozitívny pohľad na svet
– svojský humor
– tendencia obracať všetkých na svoj obraz
– (neempaticky) chytľavý optimizmus a pozitívny pohľad na svet

Ondrej Székely, učiteľ, Bratislava


Dávid Králik je empatický človek, ktorý optimisticky zhliada na život a na ľudí okolo seba. Svojím koučovaním rozvíja vzájomnú dôveru a snaží sa odkrývať pozitívne stránky človeka, čo je veľkým povzbudením. Negatívne stránky určite má, no pre krátkosť času som ich zatiaľ neobjavil. Keď sa ukážu, ozvem sa.

RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove


S Dávidom som mal možnosť spolupracovať v rôznych situáciách – ako poslucháč (či skôr účastník) jeho školení a prednášok, ako objednávateľ jeho seminára a ako editor jeho príspevku do metodickej príručky občianskej náuky.
Ako účastníka (lebo človek tam nikdy nie je iba poslucháč) vás privedie do energetického „ideme na to!“ stavu, používa „hands-on“ prístup zameraný predovšetkým na empirickú skúsenosť. Napriek tomu je jeho spôsob ale veľmi nenútený a veľmi citlivo vníma energiu a náladu v miestnosti. Na niekoho môže pôsobiť trochu unáhlene. Aj v náhlivých situáciách však ide príkladom v schopnosti adaptovať sa.
Ako lektor, ktorého som získal na jeden metodický deň bol jednoducho skvelý – promptná komunikácia, jasné odpovede na otázky, bol prekvapivo zastihnuteľný cez mobil a e-mail. Na udalosť prišiel v slušnom predstihu a bol veľmi, veľmi otvorený komunikácii a vďačný za spätnú väzbu.
Spolupráca na metodickej príručke bola o niečo menej plynulá, než Dávidove akcie naživo. S termínami ho bolo potrebné súriť a formátovo sa trochu vymkol spod kontroly.
Dávid však nie je človek, ktorý bude sedieť za počítačom a dodávať písomné materiály. Dávid je človek, ktorý sa zjaví a inšpiruje, motivuje, podnecuje ľudí k tomu, aby robili to čomu sa venujú lepšie.

Arnold Kiss, Maxman Consultants


+ vie klásť také otázky, cez ktoré sa učia samotní učitelia
+ je priateľský, otvorený, povzbudzujúci, vie aktívne počúvať druhých, motivuje k zmene,
+ decká ho majú neskutočne radi, vie s nimi rozprávať, vie sa im priblížiť, vie ich pochopiť a porozumieť.
+ už dlhodobo pracuje v školstve a snaží sa ho zmeniť k lepšiemu – zdola
+ jeho metódy sú otvorené, vždy sa dajú prispôsobiť na danú situáciu alebo skupinu rôznych deciek, či učiteľov
+ mne osobne veľmi pomohol pochopiť, že to, čo robím, je dôležité a má to význam
+ vie pochváliť (nie však povrchne, ale vnútorne – motivácia k činnosti), to je v dnešnej dobe neskutočne dôležité
– je rozlietaný, má toho strašne veľa, ale asi všetko stíha (podľa všetkého)
– nefajčí cigarety 😀
– chýba mi osobný kontakt (stretneme sa vždy len v škole) – asi málo času

Pučiteľ Peter Uhrín


+ pri mentoringu má skvelý nadhľad
+ kladie prudko provokatívne otázky, pri ktorých sa vaše ego otriasa v základoch a vy ste nútený sa nad vecami hlboko zamýšľať
+ dáva človeku nielen spätnú väzbu, ale veľkú dávku dôvery, ktorá je silným zdrojom na ďalšej práci na sebe.

…tak predsa niečo. Ak živnosť znamená, že toho budeš mať ešte viac, tak…

– je rozlietaný, lebo si toho naberá až až.

Michal Horváth, lovec a brúsič diamantov a.k.a bláznivý učiteľ zo SOŠ Farského 9


+ a nie náhodou to dávam ako jenotku- si neuveriteľne ľudský, vždy Ti ide o človeka(dieťa, učiteľa), nie o formu…
+ pozitívny-v hocijakej situácii sme sa ocitli, či už v triede, alebo pri diskusii, ty si ju vždy videl ako príležitosť sa niečo naučiť, nikdy nie ako prehru alebo problém, úžasné….
+ dokážeš (na)viesť aj bez vedenia….máš výborné schopnosti ako mentor, ťažko sa to opisuje, ale je úžasné to zažiť…človek počas rozhovoru s tebou dokáže sám diagnostikovať situáciu aj sa posunúť vpred, ak chce …ale celé je to také jemné, slobodné, cítim paralelu s tým, čo by malo prebiehať v triede…
To, čo ťa robí sympatickým:
– možno si toho berieš na seba viac, ako stíhaš a občas sa môže stať, že zabudneš prísť na dohodnuté stretnutie(dávam to sem preto, že aj mňa táto situácia niečo naučila…a že sa vlastne nič nestalo:)))), akurát, že odvtedy sa snažím vypínať multitasking a zapnúť mono:D
– niekedy mi tá veľká miera slobody, ktorú mi dávaš príde ťažká-sme viac nastavení na deadliny, a polopatistické spätné väzby, ako na premýšľanie a vlastnú zodpovednosť a aktivitu
-tretie mínus neviem….:)

Peťa, učiteľka, Senec


+ profesionalita
+ kreativita
+ kladie správne otázky, donúti človeka rozmýšľať, keď už zabudol a vykonáva ako stroj
bonus asertivita
– okamžitá neformálnosť pri prvom stretnutí (môže konzervatívca trochu zaskočiť, mňa osobne veľmi pozitívne prekvapila)
– no žiaľ iné mínusy som zatiaľ nezaznamenala, mám pocit, že v minulosti si bol pravdepodobne iný a mínusov bolo viac, asi v minulosti menej organizovaný a efektívny, v súčasnej podobe si veľmi efektívny profesionál, za ktorom je znať stopy intenzívneho osobnostného rastu…

Miriam Miláčková


+ vie aktívne počúvať
a to nedokáže každý, pretože žijeme v dobe, v ktorej viac rozprávame ako počúvame. Dávid patrí k tým vzácnym ľuďom, ktorý dokážu nielen počúvať toho druhého, ale aj vnímať to čo počujú a vzápätí dávať spätnú väzbu;
+ vie zaujať
a to doslova a nemyslím tým jeho charizmatickú osobnosť pri prezentáciách, ale skôr to skryté, čo nevidieť bežne, je totižto kúzelne neodbytný a snaží sa vás zaujať nenásilným, príjemným spôsobom, kedy sami pochopíte, že jednoducho musíte, pretože chcete;
+ vie ťa doviesť tam, kde potrebuješ
a to sa stáva každému z nás, že vieme, cítime potrebu zmeny vlastného ja, niečoho na čom práve pracujeme, v čom sa možno aj bezradne „plácame“, ale nedokážeme v tej chvíli vidieť cestu, pretože máme stále pred sebou len náš cieľ a vtedy prichádza Dávid a nenápadne ťa navedie (alebo si to ty sám?) na cestu, na ktorú si ty tak trochu pozabudol;
– je nedočkavý
a to preto, že toľko nápadov a vízii je predsa dôležité stihnúť a život je taký krátky (možno byť nedočkavý je niekedy vlastne obrovkým plusom?);
– je netrpezlivý
a to preto, že vie čo chce (alebo si to aspoň myslí), veľakrát dovidí na ten pomyselný záver, koniec hoci my sme ešte niekde na začiatku a pri toľkých víziách musíte chápať je ťažko zostať v totálnom kľude (možno aj byť netrpezlivým je vlastne fajn?)
– je neustále v pohybe
a to nielen preto, že veľa cestuje a stretáva sa s mnohými ľuďmi, ale neustály pohyb prebieha aj v ňom samom, na pohľad kľudný a pokojný, vo vnútri to riadne vrie (možno je to super byť v neustálom pohybe, aspoň to riadne žije?)

Lenka Mihalicová, BB


+ Extrémna viera v ľudské dobro
+ Zdanlivo nevyčerpateľná energia
+ V mnohých veciach to najlepšie z detského pohľadu na svet
– Musí žiť v dospelom svete
– Občas utekáš od podstaty a „nachodíš“ kopec kilometrov, kým sa vrátiš
– Túžbou zmeniť svet. sám seba dostávaš do stresu

Martin Menšík, Profesia


+1 človečina
+2 otvorená hlava
+3 komunikatívnosť
občas
-1 aj ked s dobrým úmyslom, nedá dostatok priestoru druhým
-2 time manažment
-na 3 som ešte neprišla

Nataša Rokická, slniečko zo ZŠ Ždaňa


+ochota poradiť, ale nie vypovedaním niečoho, len navedením k cieľu správnymi otázkami (aj ja chcem vedieť tak klásť otázky),
+orientácia na mňa ako učiteľa nie na učivo (ty jediný si sa ma opýtal, ako som ja vnímala hodinu – ďakujem),
+pozitívne nazeranie na akúkoľvek situáciu a nadhľad (ak aj niečo počas hodiny nevyjde, povieš to veľmi citlivo a slovami: priestor na zlepšenie 🙂
-stretnutia každé 2 týždne (prijala by som aj každý týždeň, len neviem či aj ty 😉
-nikdy si mi priamo nepovedal nič negatívne (čo je vlastne dobre, ale ja vždy to negatívne očakávam pred tým pozitívnym)
-a tretí mínus už fakt neviem…

Petra - učiteľka, ktorá učí srdcom (minimálne sa o to snaží(m) 😉


Dávid je výborný mentor, poradca, kamarát. Zaujímavý je práve v tom, že sa na veci pozerá netradičným spôsobom. Je tiež vnímavý pozorovateľ, má radosť z učiteľovho úspechu.

Monika Vodičková, učiteľka, Bratislava


Odkedy mi od teba prisiel tento mail, rozmyslam nad tvojimi minusmi – a prepac mi to, ale zatial som na ziadne neprisla. Fakt sa snazim, lebo viem, ze konstruktivna kritika posuva cloveka vpred, ale zo skusenosti s tebou ozaj neviem. A teraz si nemysli, ze ta chcem nejako lacno chlacholit!

Takze, 3 plusy Dávida Králika:
+ promptná, bezproblémová a priama komunikácia,
+ orientácia na praktickú hodnotu výsledku (spolu)práce a jeho aplikovateľnosť v praxi,
+ neformálne a interaktívne metódy práce s cieľovou skupinou,
+ ideálna kombinácia skúseností a ochoty/flexibility/chuti skúšať nové veci,
+ ten pocit, keď viete, že sa môžete spoľahnúť… (nech si každý doplní za seba),
+ milý, priateľský a ľudský prístup,
+ presvedčenie, s ktorým robí svoju prácu – tzn. nie(len) pre peniaze, ale pretože verí v jej hlbší zmysel a pozitívny dopad pre spoločnosť,
+ fakt, že Dávida jeho práca veľmi baví a napĺňa – a je jasné, že to sa odzrkadľuje aj na kvalite jeho výsledkov.

Jana Feherpataky-Kuzmová, Inštitút pre aktívne občianstvo


+ Výborná povaha: David je ako človek veľmi ľudský, vnímavý, empatický, vyžaruje pozitívnu energiu.
+ Skvelý komunikátor a motivátor: komunikácia je jeho silnou stránkou. Je otvorená, príjemná, efektívna. Vie človeka motivovať, aby na sebe pracoval.
+ Odborník v tom čo robí: školenia, blogy, prednášky, mentoring a mnoho ďalších aktivít to umožňuje zistiť.
– Odpovie vám 5:00 ráno aj 22:00 večer – príliš veľká ochota na úkor vlastného času a záujmov? 🙂
– Negatíva sa ťažko hľadajú – vyzerá príliš ideálne – tají niečo okoliu? 🙂
– Zdá sa, že ho poznám krátko, pretože neviem nájsť nič do tretej položky…

Jozef Šujak, učiteľ, Považská Bystrica


+ empatický
+ tvorivý
+ veselý

– rozbehaný, funguje na mnohých frontoch
– trochu nedochvílny
– analógia s futbalom (futbal ma svoje pravidla, reálny život úplne iný)

Ináč skvelý chalan…
Som rád, že som ho spoznal

Peter Hoger, Stará Ľubovňa


Vo všeobecnosti ťa vnímam veľmi pozitívne, už od nášho prvého stretnutia. A pozitív ma okamžite napadlo kopec. Priestor na rozvoj mi napadol okamžite ten prvý bod, ostatné som musela rozmýšľať.
Nech ti padne na úžitok 🙂

+ Dokážeš sa na situácie pozrieť z iného uhla pohľadu, ktorý je nevšedný, netradičný, prekvapivý, v pozitívnom zmysle slova rušivý a preto môže byť často pre toho druhého oveľa viac prínosný ako „potľapkanie po pleci“ a utvrdenie sa v tom, čo už aj tak každý vie.
+ Vnímam z teba pokoru, ochotu priznať si chybu, učiť sa nové veci, hľadať…je v tom skrytý veľký potenciál rastu a objavovania
+ Máš neskutočnú energiu, vnímam ťa ako aktívneho človeka
+ Vieš dobre predávať tvoje myšlienky
+ Páči sa mi tvoja „hĺbka“, schopnosť premýšľať, zdieľať, reflektovať

– Rozmýšľam, či to pomenujem správne – niekedy pri „verejných vystúpeniach“, na ktorých je kladený na teba tlak alebo očakávanie na výkon, vnímať z teba malú sebaistotu – v rozpore s tým, čo človek vníma, keď si vo svojej koži, možno v skupine, kde sa cítiš dobre a sám sebou. Pri takýchto „vystúpeniach“ môže mať druhý dojem menšej kompetentnosti – čo si osobne myslím, že nie je pravda. Skôr to súvisí s neistotou a prílišnou snahou podať dobrý výkon.
– Máš naozaj zaujímavé myšlienky, nápady a postrehy, občas však riskuješ, že prevalcuješ možno dobré myšlienky iných. Niekedy môžeš byť presvedčený o svojej pravde či uhle pohľadu a dať malý priestor na skúmanie toho druhého – nie kvôli pravde samotnej, ale pre hľadanie prieniku, jednoty, spolupráce.
– To, čo vnímam ako tvoje veľké pozitívum – že si schopný sebareflexie a priznať si chybu – v istých situáciách si až moc sypeš ten „popol na hlavu“. Zdá sa mi, ako by to súviselo s prvým mínusom vyššie – je toho niekedy až príliš a nemusí to byť vnímané vždy pozitívne. Sebareflexia je fajn, zvlášť ak sa spojí so zdravou pokorou a sebavedomím 😉

Mgr. Alexandra Kuročková, Certifikovaný kouč a tréner


+ zmysel pre zachytenie a rozvíjanie potenciálu človeka.
+ dokáže ustúpiť a vytvoriť priestor pre druhého, aby mohol rásť.
+ optimizmus a schopnosť dosiahnuť to, čomu verí.

– veľa pracuje
– svojim nadšením nepripravených zvalcuje
– pri lektorovaní sa niekedy s nadšením započúva sám do seba

Viera Lasáková, mentorka IRPU


Dávida som stretol viackrát, ako učiteľa, ako lektora, ako mentora a naposledy ako koučiteľa 🙂 Ani raz to nebolo to isté, je to kreatívny sršeň (lebo srší nápadmi, musím podotknúť, že realizovateľnými) a veľmi inšpirujúci človek.

Uvedomil som si, že pri snahe napísať o Tebe… sa kopa vecí stráca, ktoré som chcel napísať, ale jednoducho … mám ťa rád, takého, aký si 🙂

Viktor Tanító, riaditeľ bylingválneho gymnázia v Žiline


+Dávid je (si) optimista, všetko sa dá nejako spraviť. Tento prístup človeku dovolí sa nadýchnuť druhý, tretí…xkrát znova;
+má(š) láskavé srdce (a to ocenia všetci, ktorí sa od teba učia), zlyhanie preto nikdy nevyzerá tak tragicky, ako by mohlo;
+si človekom, ktorý má v prípade núdze či blížicej sa katastrofy vždy na druhého čas, aj keď ho nemá 🙂

-a 3 mínusy? to neznie veľmi „králikovsky“, skôr 3 stránky na zlepšenie 🙂
hmm (aj keď neviem, či to ale úlohou mentora je) konfrontovať človeka, ktorého vedie, s jeho slabšími stránkami zreteľnejšie, priamejšie

-iné mi nenapadá..

Nataša Burcinová, BA


Určite som rád, že si a že robíš to, čo robíš.

Peťo Halák, Indícia, škola Felix


+ ak cíti dôvod na zmenu, urobí ju a ustojí všetko, čo zmena prináša
+ ak hľadáte človeka, čo zásadne bude robiť veci INAK, tak ho nájdete pod menom Dávid Králik
+ fakt sa mi s ním dobre spieva 😉

– Dávid vymyslí, urobí, zhodnotí- najradšej sám :-)). A myslím, že to jediné mínus, ktoré však vie byť aj plusom…

Janette Motlová


+ Vsestrannost: To co robime spolu v skole na matematike, vyuzivam sama na fyzike, potom praktizujem na svojich detoch, vyuzivam v zborovni pri komunikacii s kolegami, alebo pri stretnutiach s ludmi. A co sa deje? V skratke. Moj tretiak Teo, si sam odrata teplotu na ortutovom teplomeri, zahlasi, mam viac ako 38,4 das mi nurofen? Sam si nameria 5+2,5ml ATB do striekacky a vie, ze ich berie 2x denne, si vyratal, ze ked o 9rano tak aj vecer. ZODPOVEDNOST sam za seba a VELKY POTENCIAL v kazdom z nas.
+ Dosledny: Aby vyuzil maximum seba v praci rodine a svojom osobnom zivote, dosledne planuje a dodrziava terminy. To ho drzi v pokoji a istote a harmonii, ktora z neho vyzaruje. Ma to dalsi dopad aj na mna menteeho, lebo viem, ze je deadline a po nom su na rade dalsie ulohy. Mam teda na vyber, napredovat po krocikoch hore, ale isto sa mi nestane, ze sa mi veci neunosne hromadia. Uci zit cloveka tu a teraz. Zvolit si svoje tempo.
+ Vesely: Davidov pristup: Nech sa rozhodnem v nejakom probleme tak ci onak, moje rozhodnutie je pre mna to spravne a dolezite. Je zo mna a teda je tu predispozicia, ze sa zadari. Mozno vidi, ze to druhe riesenie je lepsie, ale nenaznaci to, veselo prijme moje riesenie a svojimi otazkami ho zdokonali a prehlbi do detailov. Uvedomujem si vtedy, ze pravda nieje jedna, je subjektivna, a kazdy ma svoju pravdu. Clovek si to ma uvedomit v kazdom okamihu bytia, zivota a prace.
– Kladenie otazok: pri tomto cloveku sa prijemne nenudim, ako na tradicnych podujatiach organizovanych pre ucitelov. Musim rozmyslat, co boli, prekonavat svoju lenivost. Uvedomujem si nepriazen casu, ze ked nieco odflaknem, vela stracam z daru, co prave tento rok mi David ponuka.
– zmena: David ma doviedol k poznaniu, ako to so ziakmi a skolou moze zafungovat skor, ako toto poznanie vnutorne prijimam a akceptujem. Aj ked hlava to akceptuje a prijima s vykrikom Heureka, zauzivana rutina vysvetlovania a pristupu k ziakom prezrala moju osobnost tak, ze tazko a s nedoverou este podstupujem zmeny v uceni inak. Viem, chce to cas, dolezite je poznanie tejto skutocnosti.
– Osobnost: David je maly jednoduchy roztomily cloviecik. Ale stale mam velky respekt z neho a pocit, akoby som mala pri sebe dakeho CIO. Asi je to opodstatnene, pretoze to co robi v tom aj je CIO 🙂 Tak teraz rozmyslam, mozem teraz ten pocit zobrat ako vyzvu a popracovat s nou: Aj CIO su ludia z masa a kosti, preboha bud v pohode :).

Adriana Macková, učiteľka, Gymnázium Senec


+ schopnosť inšpirovať
+ narúšanie stereotypov v myslení
+ optimizmus

Svoje negatíva si pri našom zatiaľ jedinom stretnutí úspešne zamaskoval.

Vlado Tóth, GAV Levice


David Kralik bol clovek, ktoreho som poznala iba z obrazkov ci clankov alebo z prispevkov na socialnych sietach. Respekt, ucta a strach pred prvym stretnutim vo mne rychlo zrusil. Normalny chlap s radostami aj starostami, ktory dokaze jasne a zrozumitelne definovat veci, o ktorych som iba tusila. Jednoducho strucne formuloval moje nedostatky, na ktorych pracujeme spolu a snazime sa najst cestu SPOLOCNE ako rast a ako sa mozem stat lepsou vo svojej profesii ucitelky.

Ak chcete od niekoho prijemnu spatnu vazbu, ci pozitivnu alebo negativnu, David ich vie velmi dobre definovat a vie najst cestu ako sa zlepsovat. Vie motivovat cloveka, aby zlomil svoje stereotypy a aby ich prekonal. DAKUJEM

Julia Janosikova, ucitelka Gymnazium Malacky


+ ľudskosť
+ tvorivosť
+ profesionalita
(oceňujem veľmi rada a u Teba som teda našla oveľa viac plusov, ale… a ešte si neospustím: aktívne vypočutie, aj v dospelosti robiť chyby je povolené, stop v pravej chvíli, aby si neodplával a veľa iných zručností a postupov…. to jasne dokážeš pomenovať, „dávaš priestor“.)
(mínusy hľadám ťažko, ale toto sú také, za ktoré vlastne ani nemôžeš)…
– jeden z mála
– zaneprázdnenosť
– ?

Jana Marcineková, škola BAKOMI, B.Štiavnica

Dávi;D Králik - logo