V jablku (Metodika k workshopu s interaktívnou knihou)

Vyzerá to, že je v obehu pár stovák mojich „jabĺk“ a keďže viem, že mnohé našli domov u kolegov, učiteľov, napadlo mi, že spíšem jednoduchú metodiku toho, ako viesť workshop s touto knihou. Alebo presnejšie, ako ho vediem ja, keď mám tú česť zavítať na besedu. Verím, že sa nájdu učitelia, ktorí to skúsia, veď zmysluplného blbnutia v škole čo? Zmysluplného blbnutia v škole nie je nikdy dosť ;o)

Vhodné pre ročník: 3.-5.ročník

Čas: 45 min

Materiál: Kniha V jablku, Komiks prvá kapitola, Pieseň druhá kapitola, 3 kapitola na prečítanie, Folinova hádanka, 9 bodiek, Mapy, minca

Priebeh:

1/Rozdelíme deti do 4-5 členných skupiniek

2/Predstavíme im 2 vetami pointu: „V tejto knihe si čitateľ na konci každej kapitoly sám vyberie, kadiaľ by chcel pokračovať. To znamená, že nečítate postupne celú knihu, ale preskakujete podľa vlastných rozhodnutí.

3/Pozrite si tento komiks (rozdáme do všetkých skupín). Je v ňom prvá kapitola. Na konci je otázka, čo chcete urobiť. O 5 minút každá skupina zahlasuje. Podľa výsledkov hlasov, budeme pokračovať.

*Jednotlivé skupiny zahlasujú a podľa výsledku pokračujeme druhou kapitolou. Ak je výsledok nerozhodný, vytiahneme mincu a necháme rozhodnutie na Všehomírovi 🙂

4/Podľa voľby väčšiny triedy na konci prvej kapitoly, pokračujeme druhou kapitolou. Túto som spracoval do piesne. Tu sú dve druhé kapitoly, samozrejme spievame len tú, ktorú si decká vybrali. Ak ste gitarovo hraví, môžete s deckami zaspievať sami. Ak nie, pridávam aj mnou naspievanú verziu piesne. Každý riadok sa opakuje 2 krát, čím majú decká možnosť sa v opakovaní vždy pridať ;o)

*Decká opäť vyberú, ak by bola zhoda, zavoláme na pomoc Všehomíra s mincou.

5/Prečítame deckám jednu zo štyroch tretích kapitol, podľa ich výberu. (Buď str.17, alebo 21, alebo 24, alebo 28). Po prečítaní si opäť môžu vybrať, kadiaľ by pokračovali.

6/Decká si môžu pozrieť tieto dve mapy (prvá je, ak pokračovali hneď a zaraz, druhá, ak počkali, kým sa opäť rozsvietia klinčeky/klinčeková cestička). Môžu ako skupina nájsť, kam sa v mape dostali (max 5 min)

 

7/Povieme deckám, že v knižke sú aj hádanky. Jednu im teraz dáme a ony ju môžu skúsiť rozlúštiť. Čítame text, pri zvýraznených číslach podskočíme. Potom povieme spevavým hlasom básničku. Decká sa môžu v 5 minútach v skupinách zamyslieť, ako by lúštili túto šifru. (Riešenie nájdete na strane 335)

8/Ak ostane čas, tutohľa ešte jedna malá hádanka z knihy (riešenie nájdete na strane 308):

Tipy na ďalšie použitia:

  • Ja som napríklad jednej triede (triednej pani učiteľke) posielal každé ráno kapitolu, ktorú si predošlý deň vybrali na rannom kruhu. Teda na prvom rannom kruhu prečítali prvú a zahlasovali, kadiaľ chcú ísť ďalej. Pani učiteľka mi poslala voľbu triedy a ja som poslal druhú kapitolu, potom tretiu, štvrtú, piatu, šiestu.. Poslednú, siedmu kapitolu som im prišiel prečítať osobne a decká potom v rámci jednej hodiny skúsili zrekonštruovať prežitú líniu a zahrať ju malými scénkami (boli v siedmich skupinkách a každá skupinka pripravila jednu kapitolu). V závere hodiny sme mali krátke divadielko, kde vždy vyskočila jedna skupinka a odohrala „svoju“ kapitolu v trvaní tak 2 minútky, pričom ostatní boli diviaci…ehm diváci 😀
  • Skúšal som aj variant, kde si každý čítal sám, keď dočítal, zistil, či sa niekto dostal tam isto. Ak áno, robili spoločne komiks línie, ktorú prečítali. Ak bol sám, kto šiel touto cestou, robil komiks sám (toto je ale verzia na niekoľko vyučovacích hodín a je vhodnejšia pre dobrých čitateľov.

 

Celkovo vám chcem povedať, že som šťastný ako blcha, lebo knižka sa ľuďom veľmi páči a to je pri spisovateľov i spisovateľky tou najkrajšou odmenou 🙂

Carpe diem

 

Autor: Dávi;D Králik


Ozaj, ak by ste sa cítili lepšie, ak by som vyššie popísané poblbnutie s jablkom prišiel na vašu školu spraviť ja, neváhajte a napíšte mi (kralik5791@gmail.com). Určite sa dohodneme, prvé vydanie už bude zrejme na jeseň vypredané, ale nebojte, už sme sa s vydavateľstvom dohodli, že dáme druhé 🙂

Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.