Vydria socialistická republika (metodika)

S mojimi ôsmakmi som zrealizoval zážitkovú hodinu, ktorej cieľom bolo priblížiť im život pred rokom 89. Ak by niekto z vás chcel skúsiť tiež, ponúkam čerstvo spísanú metodiku od A po Z.

1/Oslovte rodičov a informujte ich v niekoľkodenom predstihu. Môžete im napísať niečo takéto:

Rád by som deťom sprostredkoval zážitok, prostredníctvom ktorého trošku porozumejú, v akom režime sme žili pred rokom 89. V pondelok 18.10.  im chcem dopriať deň komunizmu (pár hodín), basu, uránové bane, bonzákov, znárodnenie, aby sme sa potom v reflexii pobavili, ako sa v tom mali, čo ich na tomto zriadení ľáká a čo láka. Príklad, ako taká hodina vyzerá, nájdete tu:
(Nebojte sa, v záverečnej reflexii pomenujem, že ich mám stále rovnako rád a vážim si ich, len som chcel, aby zažili pocit, keď som v ôsmej triede musel ísť do riaditeľne len preto, že som mal farebné bermudy a niekto z učiteľov to vyhodnotil ako ohrozenie našej socialistickej republiky.) Ešte upozornenie, v záujme autentickosti vám (niektorým) v daný deň zrejme pribudne veľa poznámok v edupage (po skončení aktivity ich vymažeme, len chcem, aby okrem môjho vážneho výrazu tváre počuli cinknúť v edupage 0% a červenú obálku, predstavujúcu poznámku. A tiež im zrejme zabavím desiaty a rozdám suché rožky. Veď viete, v 50-tych rokoch môjmu dedkovi vzali statok a dobytok. A každý náznak nesúhlasu bude tvrdo potrestaný. A budú mi vykať! A samozrejme, ja sa budem mať ako prasa v žite, možno si aj zahryznem do zabavenej desiaty a budem môcť robiť to, čo oni nie. Teda niektorí áno, tí poslušní, ktorí nebudú reptať 🙂 
O TEJTO AKTIVITE DEŤOM, PROSÍM, VOPRED NEHOVORTE.
 
*Ak niekto máte pocit, že takýto zážitok a následná reflexia nie je pre vaše dieťa dobrý spôsob, ako sa sa s touto témou oboznámiť, pošlite mi, pls, do nedele večer správu, ja ho na dané hodiny dám do inej triedy (zatiaľ to vyzerá na slovenčinu, matematiku, občianku, prvé tri pondelkové hodiny). 
2/Informujte vedenie školy o plánovanej aktivite. Ak máte hravé vedenie, dohodnite sa s nimi, že budú zabezpečovať výsluch, teda v prípade väčšieho odporu žiaka, bude tento poslaný do riaditeľne.
3/Vhodne sa oblečte a zamračte sa:
4/Ráno pred príchodom detí do triedy usporiadajte lavice úplne klasicky a vpredu nalepte nové pravidlá fungovania v triede:
5/Hneď po príchode detí zabavte ich školské tašky. Miesto školských potrieb im rozdajte papier a pero, namiesto desiaty, suchý chlieb/rožok.
6/Oslovujte deti priezviskom, tykajte im, oni vám musia vykať, hlásiť sa, sedieť ticho, kým ich nevyvoláte.
7/Pri príchode do triedy žiaci vstanú a zborovo pozdravia. Následne vyvoláte niektorého žiaka, skúšate namemorované vedomosti. Chováte sa povýšenecky. Na konci dáte známku. Ak žiak protestuje, dajte mu nejaký trest. Nové učivo diktujete rýchlo a bez záujmu, ak niekto protestuje, že nestíha, postavte ho do kúta. pokojne si z niektorej tašky vytiahnite desiatu a zjedzte ju. Ak niekto protestuje, dajte mu opisovať nezmyselný text. Ak protestuje ešte viac, vezmite ho na výsluch do riaditeľne (Platí len v prípade hravého vedenia). Po celý čas dôsledne trestajte každý prejav nesúhlasu/nespokojnosti a odvrávania. Ja som napísal v tento deň viac poznámok, než za celý doterajší učiteľský život. Môžete si vypýtať aj feedback, oni musia dať TOP hodnotenie a chváliť vás. Na škále 1-10 všetci povinne 10, ak niekto dá iné, zaškrtajte, roztrhajte papier, dajte poznámku.
8/Po 2-3 hodinách ukončite hru a pozvite deti na koberec. Začnite ospravedlnením, že ste sa k nim v rámci aktivity chovali tak neúctivo. Vysvetlite, že z vašej strany išlo len o snahu sprostredkovať im zážitok, ako sa u nás žilo pred rokom 89. Na úvod zdôraznite, že cieľom aktivity nebolo ukázať, ako to vyzeralo v našich školách, ale ako to vyzeralo v spoločnosti. Aké to je žiť v diktatúre.
9/Reflexia:
Emócie:
Ako ste sa cítili počas aktivity? Ktoré emócie ste prežívali (Môžete dať deťom na výber RADOSŤ, SMÚTOK, STRACH, HNEV, PREKVAPENIE, ZNECHUTENIE). Čím to bolo, že ste prežívali práve túto emóciu?
Fakty:
Vedomosti-Čo je to znárodnenie? Aké bolo pre vás, keď vám učiteľ vzal tašky a veci? (V tomto bode sa uistite, že si žiaci slovo znárodnenie spoja so zážitkom, keď ste im vzali tašky.) Aké znaky mala spoločnosť, v ktorej sme sa na chvíľu ocitli? Kto mal moc? Ako ste vnímali spravodlivosť počas predošlých hodín? Čo je cenzúra? Aké bolo pre vás, keď ste nemohli napísať pravdu, že učiteľ kričí a dáva poznámky? (V tomto bode sa uistite, že si žiaci slovo cenzúra spoja so zážitkom, keď nemohli napísať pravdu o učiteľovi.)
Čo je reštitúcia? (Otvorte tému zjedených desiat a dohodnite sa so žiakmi, že im vrátite rovnakú desiatu. Ak nebudú vedieť vysvetliť slovo reštitúcia, vysvetlite to na tej zobranej a vrátenej desiate ;o)
Hodnoty-Toto sú hodnoty, ktoré môžeme dnes zažívať. Ktoré z nich ste zažívali počas predošlých hodín?
(SLOBODA, ÚCTA, SEBAREALIZÁCIA, SPRAVODLIVOSŤ, ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ, ĽUDSKOSŤ)
Postoje-Časť z vás sa postavila proti nespravodlivosti vyrušovaním, nedodržiavaním pravidiel otvoreným, či skrytým „odbojom“. Niektorí takí, ktorí vyrušujú aj bežne a niektorí, ktorí bežne pravidlá dodržiavajú. Mali by dostať všetci pochvalu, že sa postavili proti útlaku? Svoj názor doplňte vysvetlením, prečo si to myslíte.
Na záver uistite deti, že či už počas hry poslúchali  a prispôsobili sa nátlaku (aj napriek neprávostiam a nespravodlivosti nereptali, neprotestovali a plnili niekedy aj nezmyselné úlohy), alebo otvorene bojovali, alebo bojovali skryte, je to v poriadku. Podobne sa voči nespravodlivosti a diktatúre zachovali aj naši rodičia a starí rodičia. Každý z nás sa s ťažkou situáciou vysporiadava najlepšie, ako dokáže a nik nás za to nemôže súdiť.
S úctou, vďakou a láskou venované nie len mojim žiakom, ale všetkým obetiam komunistickej diktatúry spred roku 89..

Ešte pre inšpiráciu, toto je znenie postu, ktorý som po skončení hodiny dal na sociálne siete:

Vydria socialistická republika…

Vchádzam do triedy, decká vstanú a jednohlasne pozdravia, vykajú mi, ja im tykám, ja mám neobmedzenú moc a žiaci žiadnu, znárodňovanie imitujeme spolu s kolegami tým, že deťom vezmeme tašky a ponúkneme sa ich desiatou. Kto neprotestuje, je v pohode, kto však začne, je potrestaný poznámkou, či pobytom v kúte. Rozdám deťom suchý chlieb, zadarmo, potom hodnotíme náš cyklovýlet, samozrejme všetci musia dať 10 z 10 a ak niekto napíše, že učiteľ bol dobrý, prísne podotknem, že to musí prepísať, lebo učiteľ bol vynikajúci a cyklovýlet tiež. Inak hodina taká klasika, po úvodnom pozdrave, skúšam vedomosti, ktoré majú odrapkať naspamäť, následne diktujem nové učivo, všetci píšu, ak sa niekto ohlási, že nestíha, znadám mu, prečo hovorí, ak niekto zaprotestuje, dostáva za trest popri písaní poznámok opisovať frazeologický slovník, trest spestrujem červenými obálkami v edupage, ktorých som dnes rozdal viac, než za celý čas svojej dvadsaťpäť ročnej učiteľskej praxe. Občas mi počas hodiny cinkne SMS od vydeseného rodiča, ktorý v piatkovom infoliste prehliadol, že nás dnes čaká náročné zážitkové vyučovanie. Cinknutie nevadí, lebo ja, sťaby generálny tajomník, môžem všetko a deti nič, teda nemôžu namietať, že ja používam mobil na hodine…

Cesta do minulosti končí treťou hodinou. Počas reflexie sa bavíme, ako sme sa cítili, ako sme sa mali. Začíname aj s kolegami ospravedlnením, aby deti vedeli, že ich máme radi a všetko, čo sme robili, robili sme s cieľom, sprostredkovať zážitok neslobody, ktorú sme tu kedysi mali. Reflektujeme hodnoty ako úcta, sloboda, autentickosť, ktoré boli úplne potlačené, bavíme sa o tom, že niekto mlčal, niekto otvorene protestoval a znášal tresty, niekto tajne kradol zo znárodnených tašiek desiaty a vracal ich pôvodným majiteľom…celkom ako naši rodičia a prarodičia. Než tému definitívne uzavrieme, uistím všetkých, že každá z tých možností je v poriadku a každý z nás konal najlepšie, ako v danom momente dokázal…celkom ako naši rodičia a prarodičia.

Ps: Okrem písania poznámok (červených obálok), čo mi fakt nejde, mi robilo obrovský problém oslovovať deti priezviskom. Priznám sa, že som si občas na priezvisko vôbec nedokázal spomenúť. Po ôsmich rokoch, čo tieto skvelé decká poznám, som ich vlastne ešte nikdy priezviskom neoslovoval, tak zrejme preto 🙂

SLOBODA nie je samozrejmosť..

*Pointou aktivity nebolo ukázať, ako to pred 89 fungovalo v škole, ale celkovo v spoločnosti.


Autor: Dávi;D Králik
Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.