Zadanie (Skloňovacie vzory)

Objavujte, hľadajte, hádajte sa, diskutujte a skúste nie len určiť skloňovací vzor nasledujúcich podstatných mien, ale popíšte aj postup, ktorým ste vzor dokázali určiť. Na prácu v skupine máte 20 minút! Postup, ako ste určili skloňovací vzor, musí vedieť popísať každý člen tímu!

a/Prečítajte si slová v riadku vedľa čísla, ktoré je rovnaké ako číslo vašej skupiny (Vašou hlavnou úlohou je určiť skloňovací vzor, podľa ktorého sa skloňujú): 

1-syn, Mojžiš, robotník, muž, učiteľ, predavač, herec, Košičan

2-traktorista, huslista, sudca, vynálezca, rozhodca, kulturista, bandita

3-nos, autobus, vlak, tulipán, stôl, vrch, hrad

4-nôž, rezeň, koláč, kameň, kopec, kľúč

5-stolička, mikina, ponožka, mama, babka, krava, žirafa

6-lavica, tabuľa, baňa, funkcia, kaša, práca, borovica

7-pieseň, kaluž, plť, reťaz, loď, stráž, pamäť

8-noc, zlosť, krv, hus, moc, vlasť, reč

9-rádio, Slnko, ucho, rameno, číslo, kružidlo, divadlo

10-líce, ovocie, vajce, pole, more, plece, učilište

11-ústie, lístie,  nábrežie, Považie, obilie, ovocie, zábradlie

12-psíča, jahňa, vtáča, mláďa, žieňa, húsa, šteňa

b/Otvorte si link a preštudujte vysvetlenie, na základe čoho sa určujú skloňovacie vzory podstatných mien. http://cloud2g.edupage.org/cloud?z%3AwPPegx3cdiEbvK%2FJFXhwzBNPHivyZzMOWo2S443tNdik6ekN3StycQzXyYRR%2FSVx

c/Pozrite si opäť slová, ktoré dostala vaša skupina (tie v žltom ;o) a určte skloňovací vzor, podľa ktorého sa skloňujú všetky tieto slová. K určeniu vám pomôže postup, popísaný v linku, ale aj vaše vzájomné debaty a argumentácie.

d/Pripravte jednoduché vysvetlenie postupu, ako ste určovali skloňovacie vzory „vašich“ slov. Tento postup jeden z vás (náhodne vylosovaný) odprezentuje po návrate do veľkej skupiny.

*Doplnková úloha, ak vám ostane čas: Skúste graficky znázorniť postup, ktorý ste použili na určenie vzoru „vašich“ slov. Túto grafiku môžete tiež použiť pri prezentovaní vo veľkej triede.